บทความทั้งหมด

Homepage
Public Relations
All Articles
โครงการ "ยูยู ส้รางป่า รักษ์ต้นน้ำ 2567"
2024-05-17
Sustainable Water Conservation at Sattahip Community Health Center
2024-03-26
ภัย Heatstroke อากาศร้อน ร่างกายขาดน้ำ อย่ามองข้าม
2024-03-07
Find and Reduce Water Loss, Nekkhamwittaya School, Ratchaburi
2024-02-23
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านไร่ จ.นครสวรรค์
2024-01-26
วันเด็กแห่งชาติ 2567
2024-01-12
วิธีคิดค่าน้ำจากมิเตอร์ รวมสาระสำคัญที่ผู้หัดอ่านมิเตอร์น้ำประปาควรรู้
2023-12-22
ไขข้อสงสัย น้ำประปา กินได้ไหม? มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย
2023-12-22
บมจ.ยูยู ร่วมการสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของ สปปท. ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่การบูรณาการจัดการน้ำระดับสากล”
2023-12-21
ระบบประปาคืออะไร รู้จักข้อดีและวิธีการผลิตน้ำสะอาดของระบบประปา
2023-12-19
มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่
2023-12-19
ประปาหมู่บ้านคืออะไร? รู้ข้อดีของการติดตั้งประปาหมู่บ้านต่อชุมชน
2023-12-15
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านเก่า จ.ระยอง
2023-11-17
Ban Khai Water Station, Rayong Water Supply Business UU rewarded 1 of 20 years of outstanding energy conservation from Ministry of Energy
2023-11-17
โครงการรวมพลังประปาฮีโร่ เทศบาลตำบลอัมพวา
2023-10-20
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านไร่ จ.นครสวรรค์
2023-09-29
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านเขาหิน อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี
2023-09-25
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสระโคล่ จ.พิษณุโลก
2023-09-21
กลุ่มบริษัท ยูยู อีสท์วอเตอร์ แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
2023-09-06
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
2023-08-30
โครงการ "ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ 2566"
2023-08-10
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
2023-07-25
โครงการ "ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ 2566"
2023-07-14
UU certified by CAC for the 1st renewal against corruption.
2023-07-14
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
2023-06-30
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดเนินพระ
2023-06-29
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนกรอกยายชา
2023-06-12
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาฯ ๒๕๖๖
2023-06-02
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2023-05-26
กลุ่ม บมจ.ยูยู ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,374 ตันคาร์บอนฯเทียบเท่า
2023-05-16
โครงการประปาฮีโร่ อบต.พระนอน จ.นครสวรรค์
2023-05-10
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาทำ ฉะเชิงเทรา
2023-03-03
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จ.ราชบุรี
2023-02-28
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสุบรรณาราม จ.นครสวรรค์
2023-01-27
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
2023-01-13
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย รพ.สต.บ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ
2022-12-08
เรียนรู้ประหยัดน้ำตามหาน้ำสูญเสีย กิจกรรมสายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านค่าย จ.ระยอง
2022-11-29
ยูยู เอ็กคอมธารา ร่วมโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน เสริม สร้าง ประปาคุณภาพยั่งยืน
2022-11-24
ยูยู กิจการประปาระยอง สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันรักต้นไม้ของชาติ 2565
2022-10-21
กิจกรรมสายสืบน้ำสูญเสียโรงเรียนบ้านบ่อวิน ใช้น้ำอย่างรู้ค่า สืบหาน้ำสูญเสีย
2022-09-28
Water loss detective activitie at Bann Sattahip school
2022-09-21
กลุ่มบริษัทบริษัทยูยู พร้อมตัวแทนกิจการประปาในเครืออีสท์วอเตอร์ ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน ต่อต้านคอรัปชัน "ผู้นำ...กับการปราบโกง"
2022-09-06
ยูยู กิจการปลูกป่า ปลูกป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งต้นน้ำ อบต.ละหาร จ.ระยอง
2022-08-10
กลุ่ม ยูยู ยึดมั่นแนวทางธุรกิจยั่งยืน ปี 64-65 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2 พันตัน
2022-07-07
ยูยู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน กลุ่มบริษัทยูยู
2021-10-07
4 affiliated UU's companies Certified for Greenhouse Gas Management
2021-09-22
null
2020-12-01
14 affiliated UU agencies reward green industry level 3 from Department of industrial works.
2020-09-30
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก บ่อวิน
2020-02-27
Save water walking together campaign
2020-02-04
UU received a gold medal retirement saving money for employee
2019-10-10
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร​ บางปะกง
2019-09-20
UU affirmed the standard of integration management of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.
2018-10-30
EGCOM TARA, Ratchaburi 9 years award on CSR DIW 2018
2018-08-17
สัมภาษณ์มุมมอง ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มปรับตัวรับมือการจัดเก็บค่าน้ำ ช่อง TNN24
2017-10-10