Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close

เรียน   คุณลูกค้ากิจการประปาหนองขาม

           ขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity Test วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลา 10.30- 12.00 น. อาจจะกระทบกับการใช้งานระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close

ดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close
Close

หากดำเนินการเสร็จจะรีบเปิดจ่ายน้ำครับ

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

เรียน  คุณลูกค้ากิจการประปาฉะเชิงเทรา

          ขณะนี้บริษัททำการทดสอบระบบการเชื่อมโยง Api Connectivity's Test  ช่วงเวลา 16.00-17.00 วันที่ 5 มกราคม 2567

ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

Close

Close

Close
Close

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close
Close

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

หากดำเนินการเสร็จจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close
Close
Close
Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 18.00น . วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ กิจการประปาหัวรอ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 12.00 น. . วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 18.00น . วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


Close
Close
Close

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ 

Close

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ยน้ำครับ 

Close

หากดำเนินการเสร็จจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close

พื้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่ 10 ทั้งหมดครับ

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

เรียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาระยอง

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาบ่อวิน

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

รียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาหนองขาม

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาหนองขาม

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

พื้นที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่3แยกประสานมิตร ไปจนถึงซอยโชคดี2

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close

เนื่องจากพบท่อแตกรั่ว หมู่บ้านเกตุคำ ม.11

Close
Close
Close
Close
Close
Close

ดำเนินการแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

Close

ผลกระทบอาจทำให้น้ำไม่ไหล ซอยทองเทียน ทั้งหมด 

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close

Close
Close

Close
Close

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปาฉะเชิงเทรา

         ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่  17 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 -12.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปาบ่อวิน

ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 9.30 -12.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปานครสวรรค์

          ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 9.30 -12.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปาหัวรอ

         ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 9.30 -11.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

ทำการระบายตะกอน ม.8 อยู่ครับ

Close
Close
Close
Close
Close

กำลังหาสาเหตุ

Close

ไฟฟ้าปกติจะรีบดำเนินการเปิดจ่ายน้ำตามปกติ

Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close

ดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำครับ

Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปานครสวรรค์ ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivity's Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง ค่ะ

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:31 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาฉะเชิงเทรา ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivity's Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 1530 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close
Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง ค่ะ

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivity Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivities Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหัวรอ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 08.00 น. . วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 10.10น . วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่  28 สิงหาคม 2566เวลา 10.10 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน คุณลูกค้าประปาหนองขาม

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 28  สิงหาคม  2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ในเวลา 10.10 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาฉะเชิงเทรา ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหัวรอ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปานครสวรรค์ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 12.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 12.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหนองขาม ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 10.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 10.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

เรียน คุณลูกค้าประปาบางปะกง

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

เรียน คุณลูกค้าประปานครสวรรค์

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

เรียน คุณลูกค้าประปาระยอง

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

เรียน คุณลูกค้าประปาสัตหีบ

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ตลาดร่วมเจริญถึงหมู่บ้านเกตุคำทั้งหมดครับ

Close

เรียน คุณลูกค้าประปาบ่อวิน

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

เรียน คุณลูกค้าประปาบ่อวิน

         ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

เรียน คุณลูกค้าประปาหัวรอ

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close

เรียน คุณลูกค้าประปา…

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

พื้นได้รับผลกระทบ ซ.วัดสระโคล่ถึงซ.อยู่ดี

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

เนื่องจากไฟฟ้าตกมอเตอร์ไม่ทำงานส่งผลให้น้ำไม่ไหล ม.9 ทั้งหมด ดำเนินการเปิดมอเตอร์จ่ายน้ำไม่เกิน 17.00 น 

Close

ท่อแตกรั่วหน้า มบ.สุขเจริญ ม.6

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปานครสวรรค์


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ฉะเชิงเทรา

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เทสเทส
Close
Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหัวรอ


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ประปาหนองขาม

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหนองขาม
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 04.29 น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เทสเทส
Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 04.29 น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เทสเทส
Close

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 04.29 น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ



เทสเทส

Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close


Close
Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

ดำเนินการซ่อมท่อบริเวณซอยพญาเสือ ม.10

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

ปริมาณน้ำมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ส่งผลให้พื้นที่สูงและปลายสายน้ำอาจไม่ไหลหรือไหลอ่อนค่ะ ขออภัยผู้ใช้น้ำทุกท่ายด้วยค่ะ

Close

Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close

ท่อแตกหน้า มบ.สุขดจริญ ม.6

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Image caption

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
















































Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
































Close
Close

},

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close

เรียน คุณลูกค้าประปาสัตหีบ

   เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าดับฉุกเฉินส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณอำเภอสัตหีบ ทั้งหมด อยู่ระหว่างการประสานงานกับกิจการไฟฟ้า ทร


หากแก้ไขแล้วเสร็จจะคืนระบบผลิตน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาโดยเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close

เรียน คุณลูกค้าประปาสัตหีบ

   เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าดับฉุกเฉินส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณอำเภอสัตหีบ ทั้งหมด อยู่ระหว่างการประสานงานกับกิจการไฟฟ้า ทร


หากแก้ไขแล้วเสร็จจะคืนระบบผลิตน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาโดยเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

ซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรงข้าม กร.


ตึกพานิชหน้าหมู่บ้านเอกธานี / ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยจามจุรี) / หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซอยสุขุมวิท41(เขาเพชร) / ซอยวัดเขาคันธมาทน์ / หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์24 / ซอยโรงไฟฟ้าย่อยบางเสร่ / หมู่บ้านคูนสุข 1-2 / ตำบลบางเสร่บางพื้นที่


จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 18.00 น.


น้ำในพื้นที่ไหลปกติ เวลา 24.00 น.

Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

ทดสอบระบบการส่ง api

Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

(จุดที่1) ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน ขนาดท่อ PVC 150 มม. บริเวณ ปากซอยบ่อนไก่

ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ

- หมู่ที่ 3 - 8 ต.สัตหีบ

หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่

หมู่บ้านเรือนยูงทอง

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31

หมู่บ้านเดอะปาล์ม


(จุดที่ 2 ) ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน ขนาดท่อ PVC 200 มม. บริเวณ ข้างหมู่บ้านซื่อตรงบางเสร

ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ


-น้ำจะไม่ไหล ม.8 สัตหีบ

ม.8 บางเสร่ (ฝั่งขาเข้าพัทยา)


-จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 15.00 น.


-น้ำไหลปกติในพื้นที่ เวลา 18.00 น.



Close
Close

ท่อ PVC 200 มม. แตกรั่ว ข้างหมู่บ้านซื่อตรง บางเสร่ ส่งผลน้ำประปาไม่ไหล ม.8 สัตหีบ และ ม.8 บางเสร่( ฝั่งขาเข้าพัทยา)

Close
Close

ซอยเพชรรัตน์ ม.7

Close

เรียน คุณลูกค้า

แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหล และจะดำเนินการปรับเพิ่มแรงดันในพื้นที่เพิ่มในเวลา 16.00 น. บริเวณพื้นที่สูงปลายสายคาดว่าน้ำจะไหลปกติเวลา 22.00น.

Close

เรียน คุณลูกค้า

แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหล และจะดำเนินการปรับเพิ่มแรงดันในพื้นที่เพิ่มในเวลา 16.00 น. บริเวณพื้นที่สูงปลายสายคาดว่าน้ำจะไหลปกติเวลา 22.00 น.

Close

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำลดลง

Close
Close
Close
Close
Close
Close

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหล และจะดำเนินการปรับเพิ่มแรงดันในพื้นที่เพิ่มในเวลา 16.00 น. บริเวณพื้นที่สูงปลายสายคาดว่าน้ำจะไหลปกติเวลา 22.00 น.

Close
Close
Close
Homepage
Water User Service Center
Services Maintenance Area

Services Maintenance Area

Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยไปดีมาดี ม.8
Effect
ซอยไปดีมาดี ซอยคุ้มฉาย ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-02-22 - 2567-02-22 (14:00:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
เนเจอร์โฮม ม.7
Effect
ม.7
More Detail
Read more
Period
2567-02-22 - 2567-02-22 (13:00:00 - 14:10:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PVC 150 มม. แตกรั่ว ซอยโรงเรียนมารีวิทย์ ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ -ซอยโรงเรียนมารีวิทย์ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 16.00 น.
More Detail
Read more
Period
2567-02-21 - 2567-02-21 (13:30:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยไปดีมาดี ม.8
Effect
ซอยไปดีมาดี ซอยคุ้มฉาย ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-02-21 - 2567-02-21 (12:00:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.9
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ 9
More Detail
Read more
Period
2567-02-21 - 2567-02-21 (09:00:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อ PE 315 มม. บริเวณ ถนนสายกลางทุ่ง
Effect
ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ตั้งแต่หลังวัดกรอกยายชา ถึง รพ.กรุงเทพระยอง, ถ.สายกลางทุ่ง, ซ.ร่วมใจ, มบ.ชนากาญจน์ 1-4, มบ.ทองเอกซิตี้, มบ.กีรติธานี, มบ.พงษ์เพชรพาร์ค, มบ.พงษ์เพชรวิลล่า, มบ.วรดา, มบ.ชัยพฤกษ์, มบ.อภิทาวน์, มบ.วาน่าคาซ่า, มบ.มงคล9 และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
More Detail
Read more
Period
2567-02-20 - 2567-02-20 (17:30:00 - 21:30:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยไปดีมาดี ม.8
Effect
ซอยไปดีมาดี ซอยคุ้มฉาย ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-02-20 - 2567-02-20 (16:40:00 - 18:00:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้าโรงเรียนวัดเมือง
Effect
ถ.มรุพงษ์, โรงพยาบาลเมือง, ถ.สุขเกษม, ถ.ยุทธดำเนิน, ค่าย ช.พัน 2, ตลาดโสธร, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ฝั่งองค์การโทรศัพท์
More Detail
Read more
Period
2567-02-20 - 2567-02-20 (09:00:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ดำเนินการหาท่อแตกรั่ว ม.6
Effect
ม.6
More Detail
Read more
Period
2567-02-19 - 2567-02-19 (15:00:00 - 17:30:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PVC 150 มม. บริเวณซอยบ่อนไก่ ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ - ซอยบ่อนไก่ ม.6 ต.สัตหีบ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 14.00 น.
More Detail
Read more
Period
2567-02-19 - 2567-02-19 (12:30:00 - 15:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกหลังคอนโดวีพี1 ครับ
Effect
ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-02-18 - 2567-02-18 (17:39:00 - 18:40:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ระบบสูบส่งน้ำดิบของผู้จัดหาน้ำดิบขัดข้อง
Scene
สถานีผลิตน้ำเขายางแดง
Effect
ผู้ใช้น้ำฝั่งเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2567-02-18 - 2567-02-18 (11:30:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกรั่ว ซอย5 ครับ
Effect
ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-02-18 - 2567-02-18 (10:00:00 - 11:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
แยกอมตะ
Effect
มบ.เทพประทานพร2 มบ.สุขนิมิตสวนเกษตร มบ.เดอะวิวล์ คอนโดลีโอ รายทางหน้าคอนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร้าว
More Detail
Read more
Period
2567-02-17 - 2567-02-17 (17:00:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวยายอึ่ง
Effect
ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-02-17 - 2567-02-17 (12:45:00 - 13:45:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ตลาดทะเลทอง
Effect
มบ.ธัญพิชา มบ.สาธิต มบ.ศุขบุรี
More Detail
Read more
Period
2567-02-16 - 2567-02-16 (16:35:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
มบ.ตะวันวิวล์
Effect
มบ.ตะวันวิวล์
More Detail
Read more
Period
2567-02-15 - 2567-02-15 (15:20:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ซอยหอพักเชโก้
Effect
มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่ มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์วิลเลจ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ รายทางซอยป้าแดง-ซอยหอพักเชโก้
More Detail
Read more
Period
2567-02-15 - 2567-02-15 (11:45:00 - 20:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.10
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.10
More Detail
Read more
Period
2567-02-15 - 2567-02-15 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยไปดีมาดี ม.8
Effect
ซอยไปดีมาดี ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-02-15 - 2567-02-15 (11:00:00 - 12:30:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ตัดประสานท่อเมน
Scene
Effect
ตัดประสานท่อเมน PVC 100 มม. บริเวณ ซอยสุขุมวิท13 มีผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล - ซอยสุขุมวิท13 ม.4 ต.สัตหีบ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 12.00 น.
More Detail
Read more
Period
2567-02-14 - 2567-02-14 (09:50:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ
Scene
หน้าบุญเลี้ยงคอนกรีต
Effect
ม.7,ม.9,ม.10 ทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2567-02-14 - 2567-02-14 (09:30:00 - 14:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ซ.หอพักเชโก้
Effect
มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่ มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์วิลเลจ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ รายทางซอยป้าแดง-ซอยหอพักเชโก้
More Detail
Read more
Period
2567-02-13 - 2567-02-13 (11:15:00 - 20:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ล้างถังตกตะกอน
Scene
Effect
***ขณะนี้ดำเนินการดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เพื่อดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอน ณ โรงผลิตน้ำประปาสัตหีบ ❌ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ - หมู่ที่ 6 - 8 ต.พลูตาหลวง - ตำบลแสมสาร - หมู่ที่ 1-8 ต.สัตหีบ - หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่ - หมู่บ้านเรือนยูงทอง - หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25 - หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31 🔧น้ำไหลปกติในพื้นที่ เวลา 8.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5
More Detail
Read more
Period
2567-02-14 - 2567-02-15 (22:00:00 - 12:00:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ปากทาง วัดอุตะมะ
Effect
อบต.ท่าไข่, อบต.บางขวัญ ,ถ.บายพาส-บางน้ำเปรี้ยว, ถ.ฉช.-บางน้ำเปรี้ยว
More Detail
Read more
Period
2567-02-12 - 2567-02-12 (16:20:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ตลาดบิ๊กฟู้ด
Effect
มบ.เทพประทานพร 2-12 มบ.นันทสิริ มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร2 มบ.นราสิริ มบ.เดอะวิลล์ ผชน.รายทางโซนโป่งสะเก็ต
More Detail
Read more
Period
2567-02-12 - 2567-02-12 (15:55:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.11
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-02-09 - 2567-02-09 (12:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ระบายตะกอนหัวดับเพลิงใหญ่ วีพี1
Effect
ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-02-08 - 2567-02-08 (19:05:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยห้วยตู้
Effect
ท่อ PE 225 มม. แตกรั่ว บริเวณ ซอยห้วยตู้ก่อนถึงทางรถไฟ ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ -ซอยห้วยตู้ ม.3 บางเสร่ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 18.30 น.
More Detail
Read more
Period
2567-02-08 - 2567-02-08 (15:38:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.6,ม.8
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 ,ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-02-08 - 2567-02-08 (13:10:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ผรม.ปักเสาไฟฟ้าโดนท่อจ่ายน้ำประปา
Scene
ท่อ PE 600 มม. (ท่อส่งบ้านค่าย-น้ำคอก) เนื่องจากการไฟฟ้าปักกราวน์โดน บริเวณใกล้ ธกส.บ้านค่าย ต.บ้านค่าย
Effect
🔹ผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหลในพื้นที่อำเภอเมืองระยองทั้งหมด หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
More Detail
Read more
Period
2567-02-07 - 2567-02-07 (17:00:00 - 20:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ตรงข้ามร้านสมชายการยาง ม.6 กลุ่ม 2
Effect
ม.6กลุ่ม 2 ทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2567-02-07 - 2567-02-07 (15:30:00 - 18:40:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
มบ.ตะวันวิวล์
Effect
มบ.ตะวันวิวล์ 1,2 มบ.ลาเวนเดอร์ 2 มบ.เดอะทรัสต์ ทาวน์ บ่อวิน รายทางซ.ข้าง ปตท.เสาสูง
More Detail
Read more
Period
2567-02-07 - 2567-02-07 (11:55:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
🔺ท่อ PE 400 มม. (ท่อส่งโขดหิน) บริเวณสะพานคลองทับมา ถนนสาย36
Effect
🔹ถนนฝั่ง ม.เสริมทรัพย์, ม.บุราณรัตน์, ถ.ชากฝรั่ง,ซ.ชัยพฤกษ์, เติมทรัพย์เนเชอรัลโฮม, ม.บุญถาวร1-8, ม.อยู่สบาย, ถ.ราษฎร์นิยม, ม.เดอะเนเจอร์, ม.เสริมทรัพย์, ม.รมย์นลินร็อคฮิลล์, ม.แผ่นดินทอง, ม.รัชญาการ์เด้นท์, ม.นครไทย, ม.บุญรักษา1-5, ม.แฮปปี้โฮม, ม.แสนสุข, ม.ดวงฤทัย, ม.นลินรัตน์, ม.ดวงตะวัน, วัดโขดหิน-เขาไผ่,มบ.บ้านแมกไม้, มบ.เบลล่า3, ม.อีสเทิร์น, ม.ราชพฤกษ์ 8 ,ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3-5 ม.แมกไม้(ทับมา) ,ม.แมกไม้(ลีลาวดี), ม.บูรพาฮิลล์, ม.รัชญาการ์เด้นท์ , ม.นครไทย, ม.แฮปปี้โฮม, ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าส์, ม.โชคนิมิตร , ถ.แหลมกระทือ, ถ.หนองน้ำเย็น, ถ.คลองน้ำหู, ถ.เนินพระ, ม.ฉัตรพงษ์ ร.ร.โรแมนติก2, วัดกรอกยายชา, ม.ชนากาญจน์ 1-4, ม.ทองเอกซิตี้ ม.กีรติธานี, ม.พงษ์เพชรพาร์ค, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ม.วรดา, ม.แกรนด์ชัยพฤกษ์, ถ.สายกลางทุ่ง, ร.พ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าระยอง, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทรณ์, ม.ประทีปทอง และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง น้ำประปาจะไม่ไหลในทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้น้ำค่ะ
More Detail
Read more
Period
2567-02-07 - 2567-02-07 (12:00:00 - 18:00:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
บริเวณ สามแยกขนส่งใหม่ ถ.ฉช.-บางปะกง
Effect
ถ.ฉช.-บางปะกงทั้ง 2 ฝั่งถนน, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ฝั่งบิ๊กซี, ถ.เทพคุณากร, ถ.พระยาศรีสุนทร, ถ.ประชาสรรค์, อบต.โสธร,อบต.บางพระ, อบต. บางกะไห, อบต.บางเตย, อบต.วังตะเคียน
More Detail
Read more
Period
2567-02-07 - 2567-02-07 (10:50:00 - 15:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
มบ.ตะวันวิลล์
Effect
มบ.ตะวันวิลล์
More Detail
Read more
Period
2567-02-06 - 2567-02-06 (16:50:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยโชติวิทยะพล ม.6
Effect
ม.6
More Detail
Read more
Period
2567-02-06 - 2567-02-06 (10:00:00 - 13:30:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
Scene
Effect
ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด ขณะนี้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบแตกรั่วบริเวณหน้าประปา เสร็จเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบ น้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🔨เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบแตกรั่วบริเวณหน้าประปา 🚨ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ❌ ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด - พื้นที่สูงและปลายสาย น้ำจะไหล เวลา 12.00 น.(ของวันที่ 7 ก.พ. 67)
More Detail
Read more
Period
2567-02-06 - 2567-02-07 (22:00:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาหนองขาม
Cause
ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivities Test
Scene
Effect
More Detail
Read more
Period
2567-02-05 - 2567-02-05 (10:01:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
พันเสด็จนอก
Effect
มบ.ฟลอร่าโฮม มบ.บ้านเราบ่อวิน มบ.ดีญ่าวาเลย์ มบ.ไข่มุก3 มบ.บีลีฟอัลลายน์ มบ.ฟ้าบุรินทร์อัลลายน์ มบ.อัลลายน์พาร์ค มบ.ทรายแก้ว มบ.มณีรินทร์ มบ.สานฝัน รายทาง ถ.331 ตัดใหม่ , ซ.อัลลายน์
More Detail
Read more
Period
2567-02-05 - 2567-02-05 (10:05:00 - 15:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ขนาดท่อ PVC 400 บริเวณ ตรงข้ามสนามไดร์กอล์ฟทร. (หน้าทางเข้าครัวร่มหว้า)
Effect
ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้ ม.3,ม.6 บางเสร่/ ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/ปากซอยโรงไฟฟ้าย่อย/ หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ ถึง หน้าตัวเมืองบางเสร่ ม.1,2,4,5,8 ต.บางเสร่(ฝังขาเข้าพัทยา) / แยกเจริญทวี จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 20.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
More Detail
Read more
Period
2567-02-03 - 2567-02-04 (12:45:00 - 03:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อ PE 225
Effect
ปากซอย109 ม.7 ต. พลูตาหลวง
More Detail
Read more
Period
2567-02-03 - 2567-02-03 (09:09:00 - 21:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หนองก้างปลา
Effect
ชุมชน 5 ซอยหนองก้างปลา
More Detail
Read more
Period
2567-02-02 - 2567-02-02 (10:25:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
Scene
หลังจากไฟฟ้าดับชั่วคราว ประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบผลิตจ่ายน้ำประปา อยู่ระหว่างเพิ่มแรงดัน
Effect
อำเภอสัตหีบทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2567-02-01 - 2567-02-02 (20:34:00 - 08:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อขนาด 150 มม. ปากซอยบ่อนไก่3
Effect
ซอยบ่อนไก่ ม.5,6 ต.สัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2567-01-31 - 2567-01-31 (14:05:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ตรงแยกอมตะซิตี้
Effect
มบ.เทพประทานพร2 มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร คอนโดลีโอ รายทางหน้าคอนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร้าว
More Detail
Read more
Period
2567-01-30 - 2567-01-30 (10:35:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
โรงพยาบาลแปซิฟิก อีสเทิร์น
Effect
มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 4 มบ.นิรันดร์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ ทาวน์โฮม มบ.นันทสิริ(หนองก้างปลา-ลำห้วยใหญ่) มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.ธาดา(หนองก้างปลา) มบ.เอ็มวิลเลจ โครงการเจริญสินอีสเทิร์น ผชน.รายทาง หนองก้างปลา ถึง แยกอีสเทิร์น
More Detail
Read more
Period
2567-01-29 - 2567-01-29 (12:00:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยจำปาทอง ม.8
Effect
ม.8 ทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2567-01-29 - 2567-01-29 (10:00:00 - 13:20:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
พบท่อแตกฉุกเฉิน ซ.พญาเสือหนองขโมง หากดำเนินการซ่อมเสร็จจะรีบเปิดจ่ายร้ำตามปกติครับ
Effect
ม.10
More Detail
Read more
Period
2567-01-28 - 2567-01-28 (11:20:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
มบ.เดอะวิลล์
Effect
มบ.เดอะวิลล์
More Detail
Read more
Period
2567-01-26 - 2567-01-26 (16:00:00 - 21:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PE 160 มม. แตกรั่ว บริเวณหมู่บ้าน สครน. ส่งผลน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ -หมู่บ้าน สครน. -หมู่บ้านสมอทอง จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น.
More Detail
Read more
Period
2567-01-26 - 2567-01-26 (11:00:00 - 15:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
PE ขนาด 160 มม. หลังหมู่บ้าน สครน.
Effect
หมู่บ้านสมอทอง และทางขึ้นหมู่บ้านสมอทอง
More Detail
Read more
Period
2567-01-26 - 2567-01-26 (11:00:00 - 15:30:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
เนินกระบก
Effect
มบ.ธนาวัลย์4 มบ.ภูวรินทร์ มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค มบ.ศรุตา ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่เขาขยาย ถึง มบ.กรีนเนอรี่
More Detail
Read more
Period
2567-01-26 - 2567-01-26 (10:20:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
โรงพยาบาลแปซิฟิก ทางเข้าอีสเทิร์น
Effect
มบ.ห้วยปราบเมืองทอง4 มบ.นิรันดร์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ ทาวน์โฮม มบ.นันทสิริ (หนองก้างปลา-ลำห้วยใหญ่) มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.ธาดา(หนองก้างปลา) มบ.เอ็มวิลเลจ โครงการเจริญสินอีสเทิร์น ผชน.รายทาง หนองก้างปลา ถึง แยกอีสเทิร์น
More Detail
Read more
Period
2567-01-25 - 2567-01-26 (17:45:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.6 กลุ่ม 2
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 กลุ่ม 2
More Detail
Read more
Period
2567-01-25 - 2567-01-25 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยเจ้าแม่กวนอิม ม.11
Effect
ซอยเจ้าแม่กวนอิม ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-01-25 - 2567-01-25 (13:50:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.9,ม.10
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.9 ,ม.10
More Detail
Read more
Period
2567-01-24 - 2567-01-24 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ตรงแยกอมตะซิตี้
Effect
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร คอนโดลีโอ รายทางหน้าคอนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร้าว
More Detail
Read more
Period
2567-01-24 - 2567-01-24 (09:25:00 - 18:00:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
Effect
ถ.ยุทธดำเนิน, ถ.สุขเกษม, ถ.หน้าเมือง, ถ.มรุพงษ์, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่, ตลาดโสธร, ค่าย ช.พัน 2
More Detail
Read more
Period
2567-01-24 - 2567-01-24 (09:00:00 - 15:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกหน้าแพ้น DMA6
Effect
11
More Detail
Read more
Period
2567-01-23 - 2567-01-23 (20:07:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกหน้าแพ้น ม.11 DMA 6
Effect
11
More Detail
Read more
Period
2567-01-23 - 2567-01-23 (19:10:00 - 00:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ตรงแยกอมตะซิตี
Effect
มบ.เทพประทานพร2 มบ.สุขนิมิตสวนเกษตร คอนโดลีโอ รายทางหน้าคแนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร่้าว
More Detail
Read more
Period
2567-01-23 - 2567-01-23 (16:50:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกซอย โซติวิทยะกุล
Effect
6
More Detail
Read more
Period
2567-01-23 - 2567-01-23 (14:55:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ตรงข้ามวัดพันเสด็จใน
Effect
มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษา มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก4 ชุมชนพันเสด็จใน รายทางหน้าตลาดใหม่พันเสด็จถึงแยกหนองก้างปลา
More Detail
Read more
Period
2567-01-23 - 2567-01-23 (12:25:00 - 20:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ปากซอยประทุมทอง ม.6
Effect
ม.6
More Detail
Read more
Period
2567-01-23 - 2567-01-23 (11:45:00 - 14:50:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ตัดประสานท่อเมน
Scene
หน้าร้านปะยางหน้าซอยสัตหีบสุขุมวิท49
Effect
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าร้านปะยางหน้าซอยสัตหีบสุขุมวิท49 🚨ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ❌ ซ.เขาน้อย(โซนบน) /ซ.จามจุรี/ ซ.เย็นฤดี/มบ.รามนุช1/มบ.รามนุช18/มบ.นาวีทอง1/ซ.บ่อนไก่16/หมู่บ้านสามัคคี20,25/แยกเจริญทวี/หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้/มบ.เคหะนคร / มบ.สวนกาญจนา/มบ.สัตหีบคันทรีฮิล2/ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้/ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/หน้าอนามัยบางเสร่ ม.8 ต.บางเสร่ ถึง หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ (ฝังขาเข้าพัทยา) ******เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ****** ขณะนี้ได้ดำเนินการตัดประสานท่อเมนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714-5
More Detail
Read more
Period
2567-01-25 - 2567-01-26 (09:00:00 - 00:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
หุบบอน
Effect
ผู้ใช้น้ำรายทางหุบบอน ถึง เนินตอง
More Detail
Read more
Period
2567-01-22 - 2567-01-22 (10:29:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
Effect
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-01-22 - 2567-01-22 (10:10:00 - 13:10:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
Scene
สถานีจ่ายน้ำ ม.9
Effect
9
More Detail
Read more
Period
2567-01-20 - 2567-01-20 (17:50:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
แยกอมตะ
Effect
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.นันทสิริโป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตร 1,2 มบ.เดอะวิวล์ คอนโดลีโอ ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่แยกอมตะถึงชุมชนโปร่งสะเก็ด
More Detail
Read more
Period
2567-01-20 - 2567-01-20 (12:35:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณตรงข้ามกองเรือยุทธการ 🚨ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหลในบางพื้นที่ ❌ หมู่ที่ 1-8 ต.สัตหีบ หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่ หมู่บ้านเรือนยูงทอง หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25 หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
More Detail
Read more
Period
2567-01-19 - 2567-01-20 (17:30:00 - 10:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยโชติวิทยะกุล ม.6
Effect
ม.6 กลุ่ม 2
More Detail
Read more
Period
2567-01-19 - 2567-01-19 (17:20:00 - 20:20:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ปั้มเชลล์ 331
Effect
มบ.บีลีฟ อัลลายน์ มบ.บีลีฟ ซ.วัดบ่อวิน มบ.ฟ้าบุรินทร์ อัลลายน์ มบ.บรูพา มบ.พราวทาวน์ มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนัมเจ็ด มบ.เดอะเบสโฮม คอนโดเจริญสิน ซ.วัดบ่อวิน มบ.ชนัญญา มบ.ไข่มุก3 ชุมชนบ้านยางเอน ชซอยยางเอนปากซอยอัลลายน์
More Detail
Read more
Period
2567-01-19 - 2567-01-19 (10:00:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
โป่งสะเก็ต
Effect
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.นันทสิริโป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตร 1,2 มบ.เดอะวิวล์ คอนโดลีโอ ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่แยกอมตะถึงชุมชนโปร่งสะเก็ต
More Detail
Read more
Period
2567-01-18 - 2567-01-18 (15:25:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้าดัชมิลล์ ม.6
Effect
ม.6 กลุ่ม 2
More Detail
Read more
Period
2567-01-18 - 2567-01-18 (14:00:00 - 17:50:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.7
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.7
More Detail
Read more
Period
2567-01-18 - 2567-01-18 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
มบ.เอ็กเซล
Effect
มบ.เอ็กเซล
More Detail
Read more
Period
2567-01-18 - 2567-01-18 (07:15:00 - 14:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
เส้นห้วยปราบ-หนองก้างปลา
Effect
ผู้ใช้น้ำตั้งแต่ ซอย โรงรียนผกาทิพย์ ถึง สะพานลำห้วยใหญ่
More Detail
Read more
Period
2567-01-17 - 2567-01-17 (16:51:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.11
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-01-17 - 2567-01-17 (16:00:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
มบ.บ่อวินพัฒนา
Effect
มบ.ธนาวัลย์1,4 มบ.ภูวรินทร์ มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค มบ.ศรุตา มบ.มนตรา มบ.บ่อวินพัฒนา ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่เขาขยาย ถึง มบ.กรีนเนอรี่
More Detail
Read more
Period
2567-01-17 - 2567-01-17 (15:50:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.11
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
More Detail
Read more
Period
2567-01-17 - 2567-01-17 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าตลาดเซนสิริ(แยกเจ) 🚨ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ❌ ซ.เขาน้อย(โซนบน) /ซ.จามจุรี/ ซ.เย็นฤดี/มบ.รามนุช1/มบ.รามนุช18/มบ.นาวีทอง1/ซ.บ่อนไก่16/หมู่บ้านสามัคคี20,25/แยกเจริญทวี/หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้/มบ.เคหะนคร / มบ.สวนกาญจนา/มบ.สัตหีบคันทรีฮิล2/ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้/ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/หน้าอนามัยบางเสร่ ม.8 ต.บางเสร่ ถึง หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ (ฝังขาเข้าพัทยา) ****เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ**** ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714-5
More Detail
Read more
Period
2567-01-17 - 2567-01-17 (08:00:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PVC 200 มม. บริเวณหน้าโลตัสสัตหีบ ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ ❌หมู่ที่ 1-2 ต.สัตหีบ 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 12.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2567-01-16 - 2567-01-16 (09:15:00 - 14:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
เขาหินลาด
Effect
มบ.บีลีฟ อัลลายน์ มบ.บีลีฟ ซ.วัดบ่อวิน มบ.บรูพา มบ.พราวทาว มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนัมเจ็ด มบ.เดอะเบสโฮม คอนโดเจริญสิน ซ.วัดบ่อวิน มบ.ชนัญญา มบ.ไข่มุก3 ซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
More Detail
Read more
Period
2567-01-14 - 2567-01-14 (10:50:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ท่อแตกรั่วฉุกเฉินหน้า มบ.ศิริษา5,7
More Detail
Read more
Period
2567-01-12 - 2567-01-13 (23:15:00 - 09:30:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
Scene
Effect
ทุกพื้นที่ในอำเภอสัตหีบ กำลังทำการคืนระบบผลิตจ่ายน้ำประปา อยู่ระหว่างเพิ่มแรงดัน หลังจากไฟฟ้าดับชั่วคราว
More Detail
Read more
Period
2567-01-12 - 2567-01-12 (17:30:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หมู่บ้านวรพิชชา ม.6
Effect
หมู่บ้านวรพิชชา ม.6
More Detail
Read more
Period
2567-01-12 - 2567-01-12 (14:00:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้าหมู่บ้านวรพิชชา ม.6
Effect
ม.6 กลุ่ม 2 ทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2567-01-12 - 2567-01-12 (11:29:00 - 14:00:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ถนนสายวัดนาคู
Effect
ถ.เกษมราษฎร์พัฒนา, อบต.บางพระ ,อบต.บางกะไห, อบต.บางเตย
More Detail
Read more
Period
2567-01-12 - 2567-01-12 (11:00:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
สามแยกหมู่บ้านไข่มุก 4
Effect
มบ.พาสุข มบ.วินเพลส มบ.ไข่มุก4 มบ.บุญรักษา รายทางพันเสด็จใน ถึง แยกหนองก้างปลา
More Detail
Read more
Period
2567-01-11 - 2567-01-11 (15:45:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PVC 100 มม. ในซอยจามจุรี ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ - ซอยจามจุรี ม.6 ต.สัตหีบ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 13.00 น.
More Detail
Read more
Period
2567-01-11 - 2567-01-11 (11:45:00 - 15:00:00)
Area
บจ.ประปานครสวรรค์
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยวัดหนองกระโดน
Effect
ซอยวัดหนองกระโดน
More Detail
Read more
Period
2567-01-11 - 2567-01-11 (11:30:00 - 15:30:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.6,ม.8
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 , ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-01-11 - 2567-01-11 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ตรงข้ามวัดใหม่บางขวัญ
Effect
อบต.บางขวัญ อบต.ท่าไข่ ถ.บายพาส-บางน้ำเปรี้ยว
More Detail
Read more
Period
2567-01-11 - 2567-01-11 (08:30:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
พันเสด็จใน
Effect
มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก4 มบ.วินเพลส มบ.ตะวันวิลล์ มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษาวิวล์ มบ.ลาเวนเดอร์1,2 มบ.กัลดา มบ.ไข่มุก3 มบ.ร้อยฝัน มบ.บีลีฟ(อัลลายน์) มบ.ฟ้าบุรินทร์(อัลลายน์) มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.ดีญ่า มบ.ฟลอร่าโฮม
More Detail
Read more
Period
2567-01-10 - 2567-01-11 (16:11:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้า มบ.ไลฟ์
Effect
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.เดอะวิลล์ โป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร1 มบ.ไลฟ์ ซิตี้ ปาร์ค คอนโดลีโอ ผชน.รายทาง หน้า มบ.ไลฟ์ ถึง โค้งป่ามะพร้าว
More Detail
Read more
Period
2567-01-10 - 2567-01-10 (14:15:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยจำปาทอง ม.8
Effect
ม.8
More Detail
Read more
Period
2567-01-10 - 2567-01-10 (08:30:00 - 11:30:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ตัดประสานท่อประปา
Scene
ซอยอัลลายน์
Effect
มบ.ลาเวนเดอร์ 2 มบ.ตะวันวิวล์ มบ.ทีเอ็นวิลเลจ มบ.กัลดา มบ.การเคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษา วิลล์ มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก 3-4 มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.บีลีฟ มบ.ฟ้าบุรินทร์ มบ.ฟลอร่า โฮม มบ.ดีญ่า วาเล่ย์ ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่พันเสด็จใน,ซอยอัลลายน์
More Detail
Read more
Period
2567-01-10 - 2567-01-10 (10:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
เส้นโป่งสะเก็ด
Effect
มบ.เทพประทานพร 3-12 มบ.นราสิริ มบ.นันทสิริโป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตร 2 รายทาง โค้งเทพ 7 ถึงตลาดโป่งสะเก็ต
More Detail
Read more
Period
2567-01-09 - 2567-01-09 (12:25:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ตัดประสานท่อเมน
Scene
Effect
ขณะนี้ดำเนินการตัดท่อน้ำดิบ(ฉุกเฉิน) บริเวณ อ.บ้านฉางเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🔨เพื่อดำเนินการตัดท่อน้ำดิบ(ฉุกเฉิน) บริเวณ อ.บ้านฉาง 🚨ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ❌ ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด - พื้นที่สูงและปลายสาย น้ำจะไหล เวลา 12.00 น.(ของวันที่ 10 ม.ค.67)
More Detail
Read more
Period
2567-01-09 - 2567-01-10 (21:00:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
พันเสด็จนอก
Effect
มบ.มายกรีน มบ.ปรียาวุฒิ331 มบ.ทรายแก้ว มบ.ชวนฝัน มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 4 มบ.ลลิลอีสเทิร์น มบ.เอส.ซี มบ.พาสุข มบ.อีสเทิร์น,แอทนอร์ท มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก4,5 มบ.วินเพลส มบ.ตะวันวิลล์ มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษาวิวล์ มบ.รินรดา มบ.ลาเวนเดอร์1,2 มบ.เมืองเจริญ มบ.บูรพา มบ.เศรษฐสิริ มบ.ประภัสสร(ปากร่วม) มบ.สมาร์ทแลนด์ วิลเลจ มบ.ลัดดา วิน มบ.ไข่มุก2 ,3มบ.เชื่อมไมตรี มบ.ร้อยฝัน มบ.บีลีฟ(อัลลายน์) มบ.ฟ้าบุรินทร์(อัลลายน์) มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.บ่อวินบุรี คอนโดเจริญสินอีสเทิร์น
More Detail
Read more
Period
2567-01-08 - 2567-01-09 (10:10:00 - 06:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
สถานที่ผลิตน้ำเขาหินลาด
Effect
มบ.บีลีฟฮิลล์ มบ.ฟลอร่าโฮม มบ.บ้านเราบ่อวิน มบ.ดีญ่าวาเลย์ มบ.ไข่มุก3 มบ.บีลีฟอัลลายน์ มบ.ฟ้าบุรินทร์อัลลายน์ มบ.อัลลายน์พาร์ค มบ.วิจิตราไลฟโฮม มบ.บูรพาวัดบ่อวิน มบ.บ่อวินบุรี มบ.ศรุตาขนัมเจ็ด มบ.เจริญสินวัดบ่อวิน มบ.พราวทาวน์วัดบ่อวิน มบ.เดอะเบลสท์โฮม มบ.ธนัญญา รายทาง ถ.331 ตัดใหม่ , ซ.วัดบ่อวิน , ซ.อัลลายน์ ซ.ยางเอน
More Detail
Read more
Period
2567-01-07 - 2567-01-07 (11:10:00 - 23:59:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivities Test
Scene
Effect
More Detail
Read more
Period
2567-01-05 - 2567-01-05 (16:00:00 - 17:00:00)
Area
บจ.ประปานครสวรรค์
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
แขวงทางหลวงเขาเขียว
Effect
แขวงทางหลวงเขาเขียว
More Detail
Read more
Period
2567-01-04 - 2567-01-04 (10:00:00 - 13:00:00)
Area
บจ.ประปานครสวรรค์
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยวัดหนองปลิง
Effect
ซอยวัดหนองปลิง
More Detail
Read more
Period
2567-01-04 - 2567-01-04 (10:00:00 - 13:00:00)
Area
บจ.ประปานครสวรรค์
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้าวัดสังฆมงคล ต.หนองปลิง
Effect
หน้าวัดสังฆมงคล ต.หนองปลิง
More Detail
Read more
Period
2566-12-31 - 2566-12-31 (09:30:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
โค้งป้าแดง
Effect
มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่มบ.เดอะเน็กซ์ วิลเลจ 2 มบ.สมาร์ทแลนด์ นิวสไตล์ มบ.เอ็มวิลเลจ หนองก้างปลาผู้ใช้น้ำรายทางโค้งป้าแดง
More Detail
Read more
Period
2566-12-31 - 2566-12-31 (09:10:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกพื้นที่ ม.9
Effect
9
More Detail
Read more
Period
2566-12-30 - 2566-12-30 (11:45:00 - 06:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
เนื่องจากมีท่อแตกบ้านเลขที่ 86/3 ม.8 จะทำการหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อแตก
Effect
8
More Detail
Read more
Period
2566-12-30 - 2566-12-30 (09:15:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.8
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.8
More Detail
Read more
Period
2566-12-29 - 2566-12-29 (14:30:00 - 16:40:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
Scene
ม.7
Effect
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.7
More Detail
Read more
Period
2566-12-29 - 2566-12-29 (14:00:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
Effect
ม.11
More Detail
Read more
Period
2566-12-28 - 2566-12-28 (14:00:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อ PVC 150 มม. บริเวณปากทางเข้าซุ้มวัดน้ำคอกใหม่ ต.น้ำคอก
Effect
บริเวณ มบ.ระยองรอยัลวิลล์ และ มบ.วังใหม่ หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
More Detail
Read more
Period
2566-12-28 - 2566-12-28 (14:00:00 - 17:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าร้านสัตหีบเรซซิ่งคาร์ 🚨ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ❌ ซ.เขาน้อย(โซนบน) มบ.รามนุช1/มบ.รามนุช18/มบ.นาวีทอง1/ซ.บ่อนไก่16/หมู่บ้านสามัคคี20,25/แยกเจริญทวี/มบ.เคหะนคร / มบ.สวนกาญจนา/มบ.สัตหีบคันทรีฮิล2/ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้/ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/หน้าอนามัยบางเสร่ ม.8 ต.บางเสร่ ถึง หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ (ฝังขาเข้าพัทยา) 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 18.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
More Detail
Read more
Period
2566-12-28 - 2566-12-29 (10:30:00 - 08:10:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
Scene
Effect
น้ำมีปริมาณน้อย ทำให้จ่ายน้ำได้ไม่ครบในพืเนที่
More Detail
Read more
Period
2566-12-27 - 2566-12-28 (19:20:00 - 08:00:00)
Area
บจ.ประปานครสวรรค์
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยวัดหนองปลิง
Effect
ซอยวัดหนองปลิง
More Detail
Read more
Period
2566-12-27 - 2566-12-27 (12:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.6 กลุ่ม 2
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 กลุ่ม 2
More Detail
Read more
Period
2566-12-27 - 2566-12-27 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
บจ.ประปานครสวรรค์
Cause
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง
Scene
สถานีจ่ายน้ำบางม่วง
Effect
สถานีจ่ายน้ำบางม่วง
More Detail
Read more
Period
2566-12-27 - 2566-12-27 (08:30:00 - 10:30:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
ท่อส่งน้ำดิบแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณตำบลบ้านฉาง ส่งผลทำให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ❌ ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด -จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. -น้ำในพื้นที่ไหลปกติ เวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-26 - 2566-12-27 (13:00:00 - 06:00:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อ PE 400 มม. (ท่อส่งโขดหิน) บริเวณหน้าร้านพรอนันต์การยาง ถนนสาย36 ทับมา
Effect
🔹 ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ถนนฝั่ง ม.เสริมทรัพย์, ม.บุราณรัตน์, ถ.ชากฝรั่ง,ซ.ชัยพฤกษ์, เติมทรัพย์เนเชอรัลโฮม, ม.บุญถาวร1-8, ม.อยู่สบาย, ถ.ราษฎร์นิยม, ม.เดอะเนเจอร์, ม.เสริมทรัพย์, ม.รมย์นลินร็อคฮิลล์, ม.แผ่นดินทอง, ม.รัชญาการ์เด้นท์, ม.นครไทย, ม.บุญรักษา1-5, ม.แฮปปี้โฮม, ม.แสนสุข, ม.ดวงฤทัย, ม.นลินรัตน์, ม.ดวงตะวัน, วัดโขดหิน-เขาไผ่,มบ.บ้านแมกไม้, มบ.เบลล่า3, ม.อีสเทิร์น, ม.ราชพฤกษ์ 8 ,ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3-5 ม.แมกไม้(ทับมา) ,ม.แมกไม้(ลีลาวดี), ม.บูรพาฮิลล์, ม.รัชญาการ์เด้นท์ , ม.นครไทย, ม.แฮปปี้โฮม, ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าส์, ม.โชคนิมิตร , ถ.แหลมกระทือ, ถ.หนองน้ำเย็น, ถ.คลองน้ำหู, ถ.เนินพระ, ม.ฉัตรพงษ์ ร.ร.โรแมนติก2, วัดกรอกยายชา, ม.ชนากาญจน์ 1-4, ม.ทองเอกซิตี้ ม.กีรติธานี, ม.พงษ์เพชรพาร์ค, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ม.วรดา, ม.แกรนด์ชัยพฤกษ์, ถ.สายกลางทุ่ง, ร.พ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าระยอง, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทรณ์, ร.ร.เซนโยเซฟ, ร.ร.อัสสัม, ม.ประทีปทอง และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-25 - 2566-12-25 (13:30:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
หน้า มบ.นุชนาถ
Effect
มบ.ธัญพิชา มบ.สาธิต มบ.ศุขบุรี มบ.นุชนาถ มบ.ห้วยปราบเมืองทอง มบ.ปารียา(ศรีราชา) มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 3 ,4 มบ.ร่มไม้1,2 มบ.บุญแลนด์ มบ.เอ็กซ์เซลล์ มบ.อีสเทิร์น โฮม ปาร์ค มบ.ปรีชาแลนด์ มบ.เอ มัสท์ มบ.นิรันดร์ วิลเลจ มบ.สมาร์ทเลนกรีนทาวน์ มบ.แสงอนันต์ มบ.เดอะเน็กซ์ 2 มบ.นันทสิริ(หนองก้างปลา-ลำห้วยใหญ่) มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.ธาดา(หนองก้างปลา) มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.บ่อวินวิว คอนโดเจริญสินอีสเทิร์น มบ.บ่อวินเมืองทอง 2 ผชน.รายทาง หนองก้างปลา ถึง โป่งสะเก็ต
More Detail
Read more
Period
2566-12-25 - 2566-12-25 (15:25:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าร้านลาบไฟแดงตรงข้ามสนามกีฬา
Effect
หมู่ที่ 6-8 ต.พลูตาหลวง จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-22 - 2566-12-23 (17:30:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกซอยสามัคคีธรรม
Effect
11
More Detail
Read more
Period
2566-12-22 - 2566-12-22 (17:15:00 - 18:15:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
🔺ท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกบริเวณหน้า มบ.เพ็ชรรัตน์ ถ.บ้านใน ต.ทับมา
Effect
ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลบริเวณ มบ.เพ็ชรรัตน์เลควิลล์, ม.โมเดิร์นโฮม, ม.อินทิรา, ม.ระยองการ์เด้นท์โฮม, ม.การเคหะ, ม.เพลินใจ3-4, ม.อำพร2, ม.แมกไม้ลีลาวดี, ม.ราพฤกษ์4, ม.วาน่าบียอนด์ และบริเวณใกล้เคียง
More Detail
Read more
Period
2566-12-22 - 2566-12-22 (13:30:00 - 18:30:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ขนาดท่อ PVC 300 มม. บริเวณหน้าสัตหีบมอร์เตอร์ กม.1
Effect
ตึกพานิชหน้าหมู่บ้านเอกธานี / ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยจามจุรี) / หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซอยสุขุมวิท41(เขาเพชร) / ซอยวัดเขาคันธมาทน์ / หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์24 / ซอยโรงไฟฟ้าย่อยบางเสร่ / หมู่บ้านคูนสุข 1-2 /หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์12/ หมู่ที่ 1,2,4,5,8 ตำบลบางเสร่ -จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-22 - 2566-12-23 (08:40:00 - 00:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
Effect
หน้าร้านออโตบอย กม.1
More Detail
Read more
Period
2566-12-22 - 2566-12-22 (05:50:00 - 11:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
หน้าหมู่บ้านเดอะวิวล์
Effect
มบ.เทพประทานพร 3 มบ.เทพประทานพร 7 มบ.เทพประทานพร 8 มบ.เทพประทานพร 9 มบ.เทพประทานพร 10 มบ.เทพประทานพร 11 มบ.เทพประทานพร 12 มบ.นราสิริ มบ.สุขนิมิตร 2 มบ.นันทศิริ
More Detail
Read more
Period
2566-12-21 - 2566-12-22 (16:45:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
สถานีจ่ายน้ำบริเวณบ่อทองคำ
Effect
ม.7,ม.9,ม.10 ทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2566-12-21 - 2566-12-21 (14:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
สถานีจ่ายน้ำ บ่อทองคำ ม.11
Effect
ม.11 ทั้งหมด
More Detail
Read more
Period
2566-12-21 - 2566-12-21 (14:00:00 - 16:10:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
บ้านเขาหินลาด
Effect
มบ.บีลีฟ มบ.บรูพา มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนมเจ็ด มบ.พราวทาวน์ ซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
More Detail
Read more
Period
2566-12-21 - 2566-12-21 (11:15:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยร่วมใจธรรม ม.11
Effect
ซอยร่วมใจธรรม ม.11
More Detail
Read more
Period
2566-12-20 - 2566-12-20 (17:00:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยบู่ทอง ม.10
Effect
ม.10
More Detail
Read more
Period
2566-12-20 - 2566-12-20 (11:45:00 - 14:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ขนาดท่อ PVC 300 มม. บริเวณภูสิงห์รีสอร์ท ม.4 ต.แสมสาร
Effect
ตำบลแสมสารทั้งหมด จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 16.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:50:00 - 21:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้าร้านต้นไม้ กม.3
Effect
หมู่ที่ 1-8 ต.สัตหีบ หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่ หมู่บ้านเรือนยูงทอง หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25 หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31 หมู่ที่ 6-8 ต.พลูตาหลวง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
More Detail
Read more
Period
2566-12-20 - 2566-12-21 (10:40:00 - 10:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
7
Effect
มบ.มายกรีน ผู้ใช้น้ำซอยวัดพันเสด็จนอก
More Detail
Read more
Period
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:15:00 - 18:00:00)
Area
บจ.ประปานครสวรรค์
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
สามแยกวัดเขา / สามแยกชุมแสง ต.นครสวรรค์ออก
Effect
ท่อ PVC 200 มม. แตก สามแยกวัดเขา / สามแยกชุมแสง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
More Detail
Read more
Period
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:00:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ปากซอยบุญจินดารีสอร์ท ม.8
Effect
ม.8
More Detail
Read more
Period
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:00:00 - 12:00:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
🔺ท่อ PVC 400 มม. บริเวณข้างหมู่บ้านเดอะเนเจอร์ ต.ทับมา
Effect
💧 ผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ถนนฝั่ง ม.เสริมทรัพย์, ม.บุราณรัตน์, ถ.ชากฝรั่ง,ซ.ชัยพฤกษ์, เติมทรัพย์เนเชอรัลโฮม, ม.บุญถาวร1-8, ม.อยู่สบาย, ถ.ราษฎร์นิยม, ม.เดอะเนเจอร์, ม.เสริมทรัพย์, ม.รมย์นลินร็อคฮิลล์, ม.แผ่นดินทอง, ม.รัชญาการ์เด้นท์, ม.นครไทย, ม.บุญรักษา1-5, ม.แฮปปี้โฮม, ม.แสนสุข, ม.ดวงฤทัย, ม.นลินรัตน์, ม.ดวงตะวัน, วัดโขดหิน-เขาไผ่,มบ.บ้านแมกไม้, มบ.เบลล่า3, ม.อีสเทิร์น, ม.ราชพฤกษ์ 8 ,ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3-5 ม.แมกไม้(ทับมา) ,ม.แมกไม้(ลีลาวดี), ม.บูรพาฮิลล์, ม.รัชญาการ์เด้นท์ , ม.นครไทย, ม.แฮปปี้โฮม, ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าส์, ม.โชคนิมิตร , ถ.แหลมกระทือ, ถ.หนองน้ำเย็น, ถ.คลองน้ำหู, ถ.เนินพระ, ม.ฉัตรพงษ์ ร.ร.โรแมนติก2, วัดกรอกยายชา, ม.ชนากาญจน์ 1-4, ม.ทองเอกซิตี้ ม.กีรติธานี, ม.พงษ์เพชรพาร์ค, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ม.วรดา, ม.แกรนด์ชัยพฤกษ์, ถ.สายกลางทุ่ง, ร.พ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าระยอง, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทรณ์, ร.ร.เซนโยเซฟ, ร.ร.อัสสัม, ม.ประทีปทอง และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
More Detail
Read more
Period
2566-12-19 - 2566-12-19 (15:00:00 - 21:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
Scene
ณ สถานีผลิตน้ำเขาหินลาด
Effect
มบ.ประภัสสรปากร่วม มบ.สมาร์ทแลนด์วิลเลจ มบ.เชื่อมไมตรี มบ.ร้อยฝัน มบ.ไข่มุก2,3,4,5 มบ.บีลีฟอัลลายน์ มบ.ฟ้าบุรินทร์อัลลายน์ มบ.อัลลายน์พาร์ค มบ.วิจิตราไลฟโฮม มบ.บูรพาวัดบ่อวิน มบ.บ่อวินบุรี มบ.ลัดดา มบ.ศรุตาขนัมเจ็ด มบ.เจริญสินวัดบ่อวิน มบ.เอมัสโรงเหล็ก มบ.ธนัญญา มบ.ห้วยปราบ4 มบ.เจริญสินอีสเทิร์น มบ.ลลิลอีสเทิร์น มบ.ณฐาวดีโบวีน่า มบ.เอส.ซี.วิลเลจ มบ.เอส.ซี.ฮิลล์ มบ.พาสุข มบ.อีสเทิร์น มบ.แอทนอร์ท มบ.วินเพลส มบ.ธดารัล มบ.เดอะทรัสท์ มบ.ตะวันวิลล์1,2 มบ.ที.เอ็น.วิลเลจ มบ.ลาเวนเดอร์1,2 มบ.สานฝัน มบ.มณีรินทร์ มบ.ทรายแก้ว มบ.บูรพา มบ.รินลดา มบ.เมืองเจริญ มบ.กัลดา มบ.บรียาวุฒิ มบ.พฤกษา มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.บุญรักษา มบ.ชวนฝัน มบ.เดอะเน็กซ์ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.บรียาวุฒิหนองก้างปลา มบ.ปรียาวุฒิ5 มบ.คันทรีวิลเลจ มบ.มายกรีน มบ.ณฐาวดีฮิลลไซด์ มบ.ธาดาเขาขยาย มบ.ปารียาเขาขยาย มบ.ธนาวัลย์1-5 มบ.สิลันตา มบ.บุษบา มบ.มนตรา มบ.บ่อวินพัฒนา มบ.ศรีพูนสุข มบ.ศรุตา มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.ภูวรินทร์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค รายทางทั้งหมดยกเว้นห้วยปราบ,โป่งสะเก็ต,หนองแขวะ
More Detail
Read more
Period
2566-12-19 - 2566-12-19 (10:10:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.6,ม.8
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 ,ม.8
More Detail
Read more
Period
2566-12-18 - 2566-12-18 (11:46:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่งน้ำดิบ
Scene
Effect
เพื่อดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่งน้ำดิบใหม่ ที่สถานีมาบตาพุด 🚨ส่งผลกระทบน้ำประปาไหลอ่อน ถึงไม่ไหล บริเวณ ❌อำเภอสัตหีบ พื้นที่ให้บริการของประปาสัตหีบ ทั้งหมด 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 20.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-14 - 2566-12-15 (08:00:00 - 08:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
หมู่บ้านวีพี 3 ม.11
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
More Detail
Read more
Period
2566-12-14 - 2566-12-14 (11:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านสามัคคี9 ม.7 ต.พลูตาหลวง
Effect
หมู่ที่ 6-8 ต.พลูตาหลวง ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 089-7710130 และ 038438714 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-13 - 2566-12-14 (16:30:00 - 03:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
Scene
ขณะนี้ไฟฟ้าได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบ น้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง
Effect
ทุกพื้นที่ใน อ.สัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-13 - 2566-12-14 (01:49:00 - 00:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ขนาดท่อ PE 560 มม. หน้าหมู่บ้านสามัคคี 9 ม.7 ต.พลูตาหลวง
Effect
ต. แสมสารทั้งหมด และท่าเรือจุกเสม็ด
More Detail
Read more
Period
2566-12-13 - 2566-12-14 (13:00:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ซ่อมท่อน้ำดิบ
Scene
พื้นที่ประปาบ่อวิน
Effect
มบ.ประภัสสร(ปากร่วม) มบ.สมาร์ทแลนด์ วิลเลจ โครงการลัดดาแลนด์ มบ.ลัดดา วิน มบ.ไข่มุก2-5 มบ.เชื่อมไมตรี มบ.ร้อยฝัน มบ.ไข่มุก3 มบ.บีลีฟ(อัลลายน์) มบ.ฟ้าบุรินทร์(อัลลายน์) มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.บ่อวินบุรี มบ.บูรพา(วัดบ่อวิน) มบ.วิจิตรา ไลฟ์ โฮม มบ.ศรุตา(ขนัมเจ็ด) โครงการเจริญสิน(วัดบ่อวิน) มบ.ลีฟวิ่ง ฮิลล์ มบ.เดอะ ฟอเรสท์ ฮิลล์ มบ.เดอะวัลเลย์ มบ.เอ มัสท์(โรงเหล็ก) มบ.พราว ทาวน์ มบ.เดอะเบส มบ.ดีญ่า วาเล่ย์ มบ.ธนัญญา มบ.พาสุข มบ.อีสเทิร์น มบ.แอทนอร์ท มบ.วินเพลส มบ.เดอะทรัสท์ ทาวน์ มบ.ตะวันวิลล์ มบ.ลาเวนเดอร์1-2 มบ.ทีเอ็น.วิลเลจ มบ.มายกรีน มบ.สานฝัน มบ.มณีรินทร์ มบ.ทรายแก้ว มบ.บูรพา มบ.บีลีฟ มบ.รินรดา มบ.เมืองเจริญ มบ.กัลดา มบ.เศรษฐสิริ มบ.พฤกษา วิลล์ มบ.การเคหะ บ่อวิน มบ.บุญรักษา มบ.ชวนฝัน มบ.เดอะเน็กซ์ มบ.สมาร์ทเเลด์นิวสไตล์ มบ.ลลิล อีสทิร์น มบ.ปรียาวุฒิ มบ.เดอะเน็ต มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 4 มบ.ปรียาวุฒิ 5 มบ.ปรียาวุฒิ หนองก้างปลา มบ.มายกรีน มบ.คันทรีวินเลจ มบ.ณฐาวดี โบวีน่า มบ.เอส ซี มบ.ณฐาวดีฮิลลไซด์ มบ.ธาดา(เขาขยาย) มบ.ปารียา(เขาขยาย) มบ.ธนาวัลย์2 มบ.ธนาวัลย์3 มบ.สิลันตา มบ.บุษบา วิลล์ มบ.ธนาวัลย์5 มบ.มนตรา มบ.ธนาวัลย์1 มบ.บ่อวินพัฒนา มบ.ศรีพูนสุข มบ.ธนาวัลย์4 มบ.ศรุตา มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.ภูวรินทร์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค มบ.ซันไซน์ มบ.เอ็กเซลล์ เขาขยาย รายทางทั้งหมดยกเว้นห้วยปราบ,โป่งสะเก็ต,หนองแขวะ
More Detail
Read more
Period
2566-12-14 - 2566-12-14 (10:00:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.11
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
More Detail
Read more
Period
2566-12-13 - 2566-12-13 (10:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
หน้าวัดเขาหินลาด
Effect
ผู้ใช้น้ำพื้นที่ชุมชนหุบบอน
More Detail
Read more
Period
2566-12-12 - 2566-12-12 (17:00:00 - 23:59:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ล้างถังน้ำใส
Scene
สถานีจ่ายน้ำในเมือง
Effect
เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, ตลาดบ่อบัว, ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์, ถ.พานิช ตลาดโสธร, ถ.หน้าเมือง, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ (ฝั่งองค์การโทรศัพท์), ถ.มรุพงษ์, ถ.ชุมพล ถ.ศุภกิจ, ถ.มหาจักรพรรดิ์, ถ.ฉช-บางน้ำเปรี้ยว, ตรอกข้าวหลาม, ถ.วรรณยิ่ง, ถ.เรืองวุฒิ ถ.ริมคลองขุดใหม่, ถ.ฉช-บางขนาก, อบต.บางขวัญ, อบต.บางแก้ว, อบต.บ้านใหม่ อบต.ท่าไข่(บางส่วน)
More Detail
Read more
Period
2566-12-14 - 2566-12-15 (22:00:00 - 04:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
บริเวณก่อนถึงแยกถนนแสมสารพัฒนา และทางเข้าแสมสาร หลังอนุเสาวรีย์ ร.6
Effect
ตำบล แสมสาร ทั้งหมด จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 22.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-12 - 2566-12-13 (14:00:00 - 03:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
เส้นวัดศรีพุ่มโพธิ์
Effect
มบ.อีสเทิร์น 1-2 มบ.ปรียาวุฒิ 5 ชุมชนวัดศรีพุ่มโพธิ์
More Detail
Read more
Period
2566-12-11 - 2566-12-12 (16:15:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ขุดวางท่อน้ำดิบ
Scene
หินลาด
Effect
มบ.บีลีฟ มบ.บรูพา มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนำเจ็ด ซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
More Detail
Read more
Period
2566-12-10 - 2566-12-11 (18:55:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
หน้า มบ.พาสุข
Effect
ชุมชน 5 ซอยหนองก้างปลา ชุมชนวัดศรีพุ่มโพธิ์ มบ.อีสเทิร์น 1-2 มบ.แอทนอร์ท มบ.ปรียาวุฒิ5
More Detail
Read more
Period
2566-12-10 - 2566-12-11 (17:05:00 - 01:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ขุดวางท่อน้ำดิบ
Scene
บ้านเขาหินลาด
Effect
มบ.บีลีฟ มบ.บรูพา มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนำเจ็ด ซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
More Detail
Read more
Period
2566-12-09 - 2566-12-09 (09:55:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
แยกปากร่วม
Effect
มบ.ธัญพิชา มบ.สาธิต มบ.ศุขบุรี มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 1,2 ซอยร้อยห้อง
More Detail
Read more
Period
2566-12-08 - 2566-12-08 (10:41:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้า มบ.เดอะทรัสต์ ทาวน์ บ่อวิน
Effect
มบ.ตะวันวิว มบ.เดอะทรัสท์ ทาวน์ บ่อวิน รายทาง หน้าเคหะ-สามแยกวัดพันเสด็จ มบ.กันลดา มบ.เคหะ มบ.พฤกษา มบ.ไข่มุก 4 ม.บุญรักษา มบ.ปรียาวุฒิเหมราช
More Detail
Read more
Period
2566-12-07 - 2566-12-07 (13:20:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ร้านส้มตำข้างซอยเจริญศรี ต.แสมสาร
Effect
ตำบลแสมสาร ทั้งหมด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-07 - 2566-12-08 (12:00:00 - 00:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
บริเวณสถานีจ่ายน้ำ ม.8
Effect
ม.8
More Detail
Read more
Period
2566-12-07 - 2566-12-07 (10:00:00 - 12:00:00)
Area
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ถนนสายวัดบางปรง
Effect
อบต.บางพระ , อบต.บางกะไห, อบต.บางเตย
More Detail
Read more
Period
2566-12-06 - 2566-12-06 (17:00:00 - 19:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ขนาดท่อ PVC 300 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านภัทรา ม.4 ต.สัตหีบ
Effect
ตึกพานิชหน้าหมู่บ้านเอกธานี / ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยจามจุรี) / หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซอยสุขุมวิท41(เขาเพชร) / ซอยวัดเขาคันธมาทน์ / หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์24 / ซอยโรงไฟฟ้าย่อยบางเสร่ / หมู่บ้านคูนสุข 1-2 /หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์12/ หมู่ที่ 1,2,4,5,8 ตำบลบางเสร่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-12-06 - 2566-12-07 (11:52:00 - 06:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ม.6,ม.8
Effect
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 กลุ่ม1 ,ม.8
More Detail
Read more
Period
2566-12-06 - 2566-12-06 (13:00:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
โป่งสะเก็ต
Effect
มบ.เทพประทานพร 3-12 มบ.นราสิริ มบ.นันทสิริโป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตร 2 รายทาง โค้งเทพ 7 ถึงตลาดโป่งสะเก็ต
More Detail
Read more
Period
2566-12-06 - 2566-12-06 (09:00:00 - 15:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกท่่ประตูหน้าข้างหมู่บ้านเนเจอร์โฮม
Effect
7
More Detail
Read more
Period
2566-12-05 - 2566-12-05 (14:20:00 - 15:20:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
Effect
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
More Detail
Read more
Period
2566-12-04 - 2566-12-04 (15:30:00 - 17:40:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ซอยโรงเหล็ก
Effect
มบ.เอมัสท์โรงเหล็ก ซอยโรงเหล็ก
More Detail
Read more
Period
2566-12-04 - 2566-12-04 (14:30:00 - 20:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยคุ้มฉาย ม.8
Effect
ซอยคุ้มฉาย ซอยไปดีมาดี ม.8
More Detail
Read more
Period
2566-12-04 - 2566-12-04 (14:20:00 - 16:20:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivities Test
Scene
Effect
More Detail
Read more
Period
2566-12-04 - 2566-12-04 (12:00:00 - 18:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำดิบ
Scene
ประปาบ่อวิน
Effect
ม.ธัญพิชา,ม.สาธิต,ม.ศุขบุรี,ม.นุชนาถ,ม.ห้วยปราบเมืองทอง,ม.ปารียาศรีราชา,ม.ห้วยปราบเมืองทอง3,ม.ร่มไม้1,2,ม.บุแลนด์,ม.เอ็กซ์เซลล์ม.อีสเทิร์นโฮมปาร์ค,ม.ปรีชาแลนด์,ม.เอมัสท์,ม.นิรันดร์วิลเลจ,ม.สมาร์ทแลนด์กรีนทาวน์,ม.แสงอนันต์,ม.เดอะเน็กซ์,ม.นันทสิริหนองก้างปลา,ลำห้วยใหญ่,ม.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์,ม.เดอะเน็กซ์ วิลเลจ,ม.ธาดาหนองก้างปลา และผชน.รายทางตั้งแต่หนองก้างปลาถึงปากร่วม ม.ประภัสสรฝาตาจุ้ย,ม.ไลฟซิตีปาร์ค,ม.เดอะวิลล์,ม.นราศิริ,ม.เทพประทานพร2-12,ม.ศุขนิมิตรสวนเกษตร,ม.นันทสิริโป่งสะเก็ต ,โครงการเจริญสินอีสเทิร์น,โครงการเจริญสินฝายตาจุ้ยและ ผชน.รายทาง สะพานฝายตาจุ้ยถึงตลาดโป่งสะเก็ต มบ.บ่อวินเมืองทอง2 มบ.บ่อวินวิลล์ มบ.ห้วยปราบเมืองทอง4
More Detail
Read more
Period
2566-12-05 - 2566-12-06 (08:00:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ชุมชนยางเอน
Effect
มบ.บีลีฟ มบ.บรูพา มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนมเจ็ด ซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
More Detail
Read more
Period
2566-12-03 - 2566-12-03 (14:15:00 - 20:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อ100 แตก หน้าบ้านเลขที่ 57/1 ม.8
Effect
6,8
More Detail
Read more
Period
2566-12-03 - 2566-12-03 (13:42:00 - 14:42:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตกซอย บอส&บีม ม.6
Effect
6,8
More Detail
Read more
Period
2566-12-03 - 2566-12-03 (11:11:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
ท่อแตกซอย บอส&บีม
Effect
6
More Detail
Read more
Period
2566-12-10 - 2566-12-03 (10:40:00 - 13:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ท่อแตก ม.10
Effect
10
More Detail
Read more
Period
2566-12-02 - 2566-12-02 (11:00:00 - 15:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยป้าแดง
Effect
มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.เดอะเน็กซ์วิลเลจ 2 มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่ ผู้ใช้น้ำรายทางซอยป้าแดง
More Detail
Read more
Period
2566-12-01 - 2566-12-01 (10:40:00 - 16:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
Scene
บริเวณหน้าตึกร้านหม้อน้ำ ตรงข้ามบ้านพักกรมสรรพาวุธ)
Effect
น้ำจะไม่ไหล ม.3 ม.8 ต. สัตหีบ(ฝั่งขาเข้าพัทยา ตั้งแต่ซอยเมโทถึงเขตเทศบาลเขตอุดมศักดิ์) ประสานท่อ(เปลี่ยนท่อPVC200 เป็นท่อเหล็ก200 บริเวณหน้าตึกร้านหม้อน้ำ ตรงข้ามบ้านพักกรมสรรพาวุธ) แล้วเสร็จ18.00 น. น้ำไหลปกติ21.00 น. ครับ
More Detail
Read more
Period
2566-11-30 - 2566-11-30 (14:17:00 - 22:30:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
🔺ท่อ PE 400 มม. (ท่อส่งโขดหิน) บริเวณหน้าหมู่บ้านกัลปพฤกษ์รีเจนท์ ต.ทับมา
Effect
ผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ถนนฝั่ง ม.เสริมทรัพย์, ม.บุราณรัตน์, ถ.ชากฝรั่ง,ซ.ชัยพฤกษ์, เติมทรัพย์เนเชอรัลโฮม, ม.บุญถาวร1-8, ม.อยู่สบาย, ถ.ราษฎร์นิยม, ม.เดอะเนเจอร์, ม.เสริมทรัพย์, ม.รมย์นลินร็อคฮิลล์, ม.แผ่นดินทอง, ม.รัชญาการ์เด้นท์, ม.นครไทย, ม.บุญรักษา1-5, ม.แฮปปี้โฮม, ม.แสนสุข, ม.ดวงฤทัย, ม.นลินรัตน์, ม.ดวงตะวัน, วัดโขดหิน-เขาไผ่,มบ.บ้านแมกไม้, มบ.เบลล่า3, ม.อีสเทิร์น, ม.ราชพฤกษ์ 8 ,ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3-5 ม.แมกไม้(ทับมา) ,ม.แมกไม้(ลีลาวดี), ม.บูรพาฮิลล์, ม.รัชญาการ์เด้นท์ , ม.นครไทย, ม.แฮปปี้โฮม, ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าส์, ม.โชคนิมิตร , ถ.แหลมกระทือ, ถ.หนองน้ำเย็น, ถ.คลองน้ำหู, ถ.เนินพระ, ม.ฉัตรพงษ์ ร.ร.โรแมนติก2, วัดกรอกยายชา, ม.ชนากาญจน์ 1-4, ม.ทองเอกซิตี้ ม.กีรติธานี, ม.พงษ์เพชรพาร์ค, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ม.วรดา, ม.แกรนด์ชัยพฤกษ์, ถ.สายกลางทุ่ง, ร.พ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าระยอง, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทรณ์, ร.ร.เซนโยเซฟ, ร.ร.อัสสัม, ม.ประทีปทอง และข้างเคียง
More Detail
Read more
Period
2566-11-29 - 2566-11-29 (17:30:00 - 09:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
Scene
สถานีผลิตน้ำฝายตาจุ้ย
Effect
มบ.ธัญพิชา มบ.สาธิต มบ.ศุขบุรี มบ.นุชนาถ มบ.ห้วยปราบเมืองทอง มบ.ปารียา(ศรีราชา) มบ.ห้วยปราบเมืองทอง3 มบ.ร่มไม้1,2 มบ.บุญแลนด์ มบ.เอ็กซ์เซลล์ มบ.อีสเทิร์น โฮม ปาร์ค มบ.ปรีชาแลนด์ มบ.เอ มัสท์ มบ.นิรันดร์ วิลเลจ มบ.สมาร์ทเลนกรีนทาวน์ มบ.แสงอนันต์ มบ.เดอะเน็กซ์ 2 มบ.นันทสิริ(หนองก้างปลา-ลำห้วยใหญ่) มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.ธาดา(หนองก้างปลา) มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.เทพประทานพร 2-12 มบ.เดอะวิลล์ โป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร1-2 มบ.ไลฟ ซิตี ปาร์ค มบ.ประภัสสรฝายตาจุ้ย มบ.เดอะมิกซ์ ฮิลล์ไซด์ โครงการเจริญสินฝายตาจุ้ย โครงการเจริญสินอีสเทิร์น ผชน.รายทาง หนองก้างปลา ถึง โป่งสะเก็ต
More Detail
Read more
Period
2566-11-29 - 2566-11-29 (15:05:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาระยอง
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
เนื่องจากแมคโครขุดท่อ AC ขนาด 150 มม. แตก บริเวณข้างตลาดสุจิระ ต.เชิงเนิน
Effect
ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกบ้านแลง - Camping Cafe ฝั่งตรงข้าม IRPC ต.เชิงเนิน หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
More Detail
Read more
Period
2566-11-27 - 2566-11-27 (10:30:00 - 15:30:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
Scene
ยางเอน
Effect
มบ.บีลีฟ มบ.บรูพา มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนมเจ็ด ผู้ใช้น้ำซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
More Detail
Read more
Period
2566-11-26 - 2566-11-27 (19:45:00 - 03:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ฝ่ายผลิตน้ำประปาสัตหีบ
Effect
เพื่อดำเนินการซ่อมท่องานผลิต(ถาวร) เนื่องจากเป็นจุดที่สูงมีความเสี่ยงในการทำงาน ได้มีการดำเนินการซ่อมท่อชั่วคราวไปแล้วเบื้องต้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ ❌ต.สัตหีบ(บางพื้นที่) และ ต.บางเสร่ทั้งหมด ❌ซอยสุขุมวิท99(เขาหมอน)ถึงซอยวัดทุ่งโปรง ❌หมู่บ้านเขาหมอนโกลเด้นฮิล ❌หมู่บ้านสามัคคี34 และ สามัคคี45 🔧จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 ประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-11-26 - 2566-11-26 (09:50:00 - 21:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
สถานีผลิตน้ำเขาหมอน
Effect
บริเวณสถานีผลิตน้ำเขาหมอน ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณ ❌ ต.สัตหีบ และ ต.บางเสร่ 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 14.00 น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-11-25 - 2566-11-26 (09:20:00 - 00:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ก่อนถึงหาดน้ำหนาว
Effect
ขนาดท่อ PVC 300 มม. บริเวณก่อนถึงหาดน้ำหนาว ม.4 ต.แสมสาร ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ ❌ตำบลแสมสาร 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 20.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
More Detail
Read more
Period
2566-11-24 - 2566-11-25 (17:25:00 - 02:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
ซอยป้าแดง
Effect
มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.เดอะเน็กซ์วิลเลจ 2 มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่ ผู้ใช้น้ำรายทางซอยป้าแดง
More Detail
Read more
Period
2566-11-24 - 2566-11-24 (15:00:00 - 22:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หน้าเซเวนเปิดใหม่ปากซอยเขาเพชร
Effect
ขนาดท่อ PVC 400 หน้าเซเวนเปิดใหม่ปากซอยเขาเพชร 🚨ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ❌❌หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้ ม.3,ม.6 บางเสร่/ ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/ปากซอยโรงไฟฟ้าย่อย/ หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ ถึง หน้าตัวเมืองบางเสร่ ม.1,2,4,5,8 ต.บางเสร่(ฝังขาเข้าพัทยา) / แยกเจริญทวี ❌❌ตึกพานิชหน้าหมู่บ้านเอกธานี / ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยจามจุรี) / หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซอยสุขุมวิท41(เขาเพชร) / ซอยวัดเขาคันธมาทน์ / หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์24 / ซอยโรงไฟฟ้าย่อยบางเสร่ / หมู่บ้านคูนสุข 1-2 /หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์12/ หมู่ที่ 1,2,4,5,8 ตำบลบางเสร่ 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 16.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
More Detail
Read more
Period
2566-11-24 - 2566-11-25 (08:50:00 - 00:00:00)
Area
กิจการประปาสัตหีบ
Cause
ประปาสัตหีบได้ดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาแล้วเสร็จ
Scene
บริเวณสถานีผลิตน้ำเขาหมอน
Effect
พื้นที่สูงและปลายสาย เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง การประปาสัตหีบกำลังดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อติดได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 ประปาสัตหีบ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
More Detail
Read more
Period
2566-11-23 - 2566-11-24 (20:40:00 - 10:00:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
เขายางแดง
Effect
มบ.ธนาวัลย์1-5 มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.ภูวรินทร์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค มบ.ศรุตา มบ.มนตรา มบ.ศรีพูนสุข มบ.บ่อวินพัฒนา มบ.ธาดา มบ.ปารียา มบ.สิลันตา มบ.บุษบา
More Detail
Read more
Period
2566-11-23 - 2566-11-23 (15:30:00 - 23:59:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
Effect
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
More Detail
Read more
Period
2566-11-23 - 2566-11-23 (14:14:00 - 18:20:00)
Area
กิจการประปาบ่อวิน
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
บริเวณชุมชนหนองก้างปลา ซอย 4
Effect
รายทางชุมชนหนองก้างปลา
More Detail
Read more
Period
2566-11-23 - 2566-11-23 (13:05:00 - 20:00:00)
Area
กิจการประปาหัวรอ
Cause
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
Scene
เทศบาลขุ