บทความทั้งหมด

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความทั้งหมด
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านไร่ จ.นครสวรรค์
2024-01-26
วันเด็กแห่งชาติ 2567
2024-01-12
วิธีคิดค่าน้ำจากมิเตอร์ รวมสาระสำคัญที่ผู้หัดอ่านมิเตอร์น้ำประปาควรรู้
2023-12-22
ไขข้อสงสัย น้ำประปา กินได้ไหม? มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย
2023-12-22
บมจ.ยูยู ร่วมการสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของ สปปท. ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่การบูรณาการจัดการน้ำระดับสากล”
2023-12-21
ระบบประปาคืออะไร รู้จักข้อดีและวิธีการผลิตน้ำสะอาดของระบบประปา
2023-12-19
มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่
2023-12-19
ประปาหมู่บ้านคืออะไร? รู้ข้อดีของการติดตั้งประปาหมู่บ้านต่อชุมชน
2023-12-15
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านเก่า จ.ระยอง
2023-11-17
โรงกรองน้ำบ้านค่าย กิจการประปาระยอง ยูยู รับโล่ 1 ใน 20 ปีอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน
2023-11-17
โครงการรวมพลังประปาฮีโร่ เทศบาลตำบลอัมพวา
2023-10-20
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านไร่ จ.นครสวรรค์
2023-09-29
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านเขาหิน อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี
2023-09-25
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสระโคล่ จ.พิษณุโลก
2023-09-21
กลุ่มบริษัท ยูยู อีสท์วอเตอร์ แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
2023-09-06
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
2023-08-30
โครงการ "ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ 2566"
2023-08-10
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
2023-07-25
โครงการ "ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ 2566"
2023-07-14
UU ได้รับรองจาก CAC ต่ออายุครั้งที่ 1 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินงานอย่างโปร่งใส
2023-07-14
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
2023-06-30
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดเนินพระ
2023-06-29
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนกรอกยายชา
2023-06-12
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาฯ ๒๕๖๖
2023-06-02
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2023-05-26
กลุ่ม บมจ.ยูยู ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,374 ตันคาร์บอนฯเทียบเท่า
2023-05-16
โครงการประปาฮีโร่ อบต.พระนอน จ.นครสวรรค์
2023-05-10
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาทำ ฉะเชิงเทรา
2023-03-03
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จ.ราชบุรี
2023-02-28
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสุบรรณาราม จ.นครสวรรค์
2023-01-27
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
2023-01-13
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย รพ.สต.บ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ
2022-12-08
เรียนรู้ประหยัดน้ำตามหาน้ำสูญเสีย กิจกรรมสายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านค่าย จ.ระยอง
2022-11-29
ยูยู เอ็กคอมธารา ร่วมโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน เสริม สร้าง ประปาคุณภาพยั่งยืน
2022-11-24
ยูยู กิจการประปาระยอง สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันรักต้นไม้ของชาติ 2565
2022-10-21
กิจกรรมสายสืบน้ำสูญเสียโรงเรียนบ้านบ่อวิน ใช้น้ำอย่างรู้ค่า สืบหาน้ำสูญเสีย
2022-09-28
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านสัตหีบ
2022-09-21
กลุ่มบริษัทบริษัทยูยู พร้อมตัวแทนกิจการประปาในเครืออีสท์วอเตอร์ ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน ต่อต้านคอรัปชัน "ผู้นำ...กับการปราบโกง"
2022-09-06
ยูยู กิจการปลูกป่า ปลูกป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งต้นน้ำ อบต.ละหาร จ.ระยอง
2022-08-10
กลุ่ม ยูยู ยึดมั่นแนวทางธุรกิจยั่งยืน ปี 64-65 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2 พันตัน
2022-07-07
ยูยู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน กลุ่มบริษัทยูยู
2021-10-07
4 บริษัทในเครือ ยูยู ได้รับการรับรองด้านการจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2021-09-22
ยูยู นำเสนอเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศ UU Smart Eco Water System
2020-12-01
14 หน่วยงาน กลุ่ม บมจ.ยูยู รับรางวัลรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2020-09-30
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก บ่อวิน
2020-02-27
กปภ. ยูยู จับมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง
2020-02-04
ยูยู รับโล่ห์บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง
2019-10-10
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร​ บางปะกง
2019-09-20
กลุ่มบริษัท ยูยู รับมอบใบรับรองการจัดการแบบบูรณาการ ISO และ OHSAS
2018-10-30
เอ็กคอมธารา รับโล่ห์รางวัลสถานประกอบการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
2018-08-17
สัมภาษณ์มุมมอง ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มปรับตัวรับมือการจัดเก็บค่าน้ำ ช่อง TNN24
2017-10-10