กิจกรรม

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
"รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย" ปรับปรุงระบบประปาศูนย์สุขภาพชุมชนสัตหีบ
2024-03-26
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดเนกขัมวิทยา จ.ราชบุรี
2024-02-23
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านไร่ จ.นครสวรรค์
2024-01-26
วันเด็กแห่งชาติ 2567
2024-01-12
บมจ.ยูยู ร่วมการสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของ สปปท. ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่การบูรณาการจัดการน้ำระดับสากล”
2023-12-21
มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่
2023-12-19
โครงการรวมพลังประปาฮีโร่ เทศบาลตำบลอัมพวา
2023-10-20
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านไร่ จ.นครสวรรค์
2023-09-29
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านเขาหิน อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี
2023-09-25
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสระโคล่ จ.พิษณุโลก
2023-09-21
กลุ่มบริษัท ยูยู อีสท์วอเตอร์ แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
2023-09-06
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
2023-08-30
โครงการ "ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ 2566"
2023-08-10
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
2023-07-25
โครงการ "ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ 2566"
2023-07-14
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
2023-06-30
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดเนินพระ
2023-06-29
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนกรอกยายชา
2023-06-12
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาฯ ๒๕๖๖
2023-06-02
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2023-05-26
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาทำ ฉะเชิงเทรา
2023-03-03
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จ.ราชบุรี
2023-02-28
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสุบรรณาราม จ.นครสวรรค์
2023-01-27
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
2023-01-13
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย รพ.สต.บ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ
2022-12-08
เรียนรู้ประหยัดน้ำตามหาน้ำสูญเสีย กิจกรรมสายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านค่าย จ.ระยอง
2022-11-29
ยูยู กิจการประปาระยอง สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันรักต้นไม้ของชาติ 2565
2022-10-21
กิจกรรมสายสืบน้ำสูญเสียโรงเรียนบ้านบ่อวิน ใช้น้ำอย่างรู้ค่า สืบหาน้ำสูญเสีย
2022-09-28
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านสัตหีบ
2022-09-21
ยูยู กิจการปลูกป่า ปลูกป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งต้นน้ำ อบต.ละหาร จ.ระยอง
2022-08-10
ยูยู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน กลุ่มบริษัทยูยู
2021-10-07
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก บ่อวิน
2020-02-27
กปภ. ยูยู จับมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง
2020-02-04
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร​ บางปะกง
2019-09-20