ข่าวสาร

หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านเก่า จ.ระยอง
2023-11-17
โรงกรองน้ำบ้านค่าย กิจการประปาระยอง ยูยู รับโล่ 1 ใน 20 ปีอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน
2023-11-17
UU ได้รับรองจาก CAC ต่ออายุครั้งที่ 1 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินงานอย่างโปร่งใส
2023-07-14
กลุ่ม บมจ.ยูยู ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,374 ตันคาร์บอนฯเทียบเท่า
2023-05-16
โครงการประปาฮีโร่ อบต.พระนอน จ.นครสวรรค์
2023-05-10
ยูยู เอ็กคอมธารา ร่วมโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน เสริม สร้าง ประปาคุณภาพยั่งยืน
2022-11-24
กลุ่มบริษัทบริษัทยูยู พร้อมตัวแทนกิจการประปาในเครืออีสท์วอเตอร์ ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน ต่อต้านคอรัปชัน "ผู้นำ...กับการปราบโกง"
2022-09-06
กลุ่ม ยูยู ยึดมั่นแนวทางธุรกิจยั่งยืน ปี 64-65 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2 พันตัน
2022-07-07
4 บริษัทในเครือ ยูยู ได้รับการรับรองด้านการจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2021-09-22
ยูยู นำเสนอเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศ UU Smart Eco Water System
2020-12-01
14 หน่วยงาน กลุ่ม บมจ.ยูยู รับรางวัลรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2020-09-30
ยูยู รับโล่ห์บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง
2019-10-10
กลุ่มบริษัท ยูยู รับมอบใบรับรองการจัดการแบบบูรณาการ ISO และ OHSAS
2018-10-30
เอ็กคอมธารา รับโล่ห์รางวัลสถานประกอบการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
2018-08-17
สัมภาษณ์มุมมอง ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มปรับตัวรับมือการจัดเก็บค่าน้ำ ช่อง TNN24
2017-10-10