ย้อนกลับ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
ยูยู เอ็กคอมธารา ร่วมโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน เสริม สร้าง ประปาคุณภาพยั่งยืน

ยูยู เอ็กคอมธารา ร่วมโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน เสริม สร้าง ประปาคุณภาพยั่งยืน

คุณสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู และ คุณสมบัติ อยู่สามารถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ในเครือบริษัทยูยู เข้าร่วมโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน จาก นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค และตัวแทนจาก 10 องค์กรภาคเอกชนโดย ยูยู และ บจ.เอ็กคอมธารา ร่วมยกระดับประปาปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัย ในบทบาท "สอน ซ่อม เสริม"  สอน องค์ความรู้ด้านน้ำประปาให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบประปาในพื้นที่ต่างๆ และนำมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมระบบผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือระบบื่นๆเพิ่มเติมให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาอันอย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ 2022-11-24

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

ยูยู เอ็กคอมธารา ร่วมโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน เสริม สร้าง ประปาคุณภาพยั่งยืน
2022-11-24
สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
2023-08-30
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดเนินพระ
2023-06-29