ย้อนกลับ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
กลุ่ม บมจ.ยูยู ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,374 ตันคาร์บอนฯเทียบเท่า

กลุ่ม บมจ.ยูยู ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,374 ตันคาร์บอนฯเทียบเท่า

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวม 11 กิจการ บจ.เอ็กคอมธารา บจ.ประปาฉะเชิงเทรา บจ.ประปาบางปะกง บจ.ประปานครสวรรค์ กิจการประปาชลบุรี กิจการประปาบ่อวิน กิจการประปาหนองขาม กิจการประปาระยอง กิจการประปาสัตหีบ กิจการประปาหัวรอ ได้รับรองจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ประจำปี 2565 โดยการดำเนินผ่านกิจกรรม และกระบวนการของบริษัท รวม 27 โครงการในปี 2565 ที่ผ่านมาช่วยประหยัดพลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,374 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัท ยูยู และบริษัทย่อย มุ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อฟื้นฟู และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสร้างความตระหนักให้แต่พนักงาน ชุมชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ 2023-05-16

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาฯ ๒๕๖๖
2023-06-02
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
2023-05-26
บมจ.ยูยู ร่วมการสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของ สปปท. ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่การบูรณาการจัดการน้ำระดับสากล”
2023-12-21