ย้อนกลับ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านเก่า จ.ระยอง

สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านเก่า จ.ระยอง

กิจการประปาระยอง ร่วมกับแผนกกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "สายสืบน้ำสูญเสีย" ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเก่า  จ.ระยอง โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เล่นเกมส์มอบของรางวัล โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการใช้น้ำ นำสู่การประหยัดน้ำในอนาคต

โพสเมื่อ 2023-11-17

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดบ้านเก่า จ.ระยอง
2023-11-17
กลุ่มบริษัท ยูยู รับมอบใบรับรองการจัดการแบบบูรณาการ ISO และ OHSAS
2018-10-30
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดเนกขัมวิทยา จ.ราชบุรี
2024-02-23