ย้อนกลับ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
ยูยู รับโล่ห์บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง

ยูยู รับโล่ห์บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง

     คุณเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู เข้ารับรางวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง โดยบริษัท ยูยู เป็น 1 ใน 77 หน่วยงานที่ให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ลูกจ้างมีเงินพอใช้สำหรับวันเกษียณ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสนับสนุนให้มีบริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคุณเชิดชาย กรรมการผู้จัดการ ยูยู มีแนวคิดถึงการออมว่า "การออม 20% ของรายได้ ตลอดอายุการทำงาน จะทำให้พนักงานมีความมั่นคงตอนเกษียณ องค์กรก็จะมีความสุขและมั่นคงเช่นกัน"

    ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ Eastwater เข้ารับรางวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง และร่วมเสวนาในหัวข้อ “นายจ้างในดวงใจ สร้างได้ด้วย PVD” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำจากบริษัทนายจ้างและบลจ.ที่เข้าร่วมโครงการฯและมีการดำเนินการต่าง ๆ จนได้รับรางวัล เพื่อเป็นข้อมูลและแรงบันดาลใจให้บริษัทนายจ้างที่ต้องการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้นำข้อมูลไปใช้ประยุกต์ใช้กับบริษัทหรือองค์กรของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในยามเกษียณของพนักงาน

โพสเมื่อ 2019-10-10

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

สัมภาษณ์มุมมอง ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มปรับตัวรับมือการจัดเก็บค่าน้ำ ช่อง TNN24
2017-10-10
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก บ่อวิน
2020-02-27
โรงกรองน้ำบ้านค่าย กิจการประปาระยอง ยูยู รับโล่ 1 ใน 20 ปีอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน
2023-11-17