ย้อนกลับ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
กลุ่ม ยูยู ยึดมั่นแนวทางธุรกิจยั่งยืน ปี 64-65 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2 พันตัน

กลุ่ม ยูยู ยึดมั่นแนวทางธุรกิจยั่งยืน ปี 64-65 ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2 พันตัน

กลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยในปี 2564 – 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จาก 25 โครงการ 11 กิจการประปา รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ให้การรับรอง 2,347.077 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อาทิ โครงการการลดการใช้ไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โครงการลดปริมาณขยะ เป็นต้น

กลุ่มบริษัท ยูยู ตั้งเป้ามุ่งขยายโครงการและกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปีถัดๆไป บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับแนวทาง ESG พัฒนาและรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลให้เติบอย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ 2022-07-07

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

สายสืบ น้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
2023-06-30
กิจกรรมสายสืบน้ำสูญเสียโรงเรียนบ้านบ่อวิน ใช้น้ำอย่างรู้ค่า สืบหาน้ำสูญเสีย
2022-09-28
สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสุบรรณาราม จ.นครสวรรค์
2023-01-27