ย้อนกลับ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
14 หน่วยงาน กลุ่ม บมจ.ยูยู รับรางวัลรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

14 หน่วยงาน กลุ่ม บมจ.ยูยู รับรางวัลรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัท UU 14 หน่วยงานภายในเครือ อาทิ กิจการประปา บริษัทประปา ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) รวมทั้งสิ้น 14 ใบรับรอง 

จากการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เป็นผลลัพธ์จากการดำเนินการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ คือ มีการกำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม และทบกวนกระบวนการ รักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยูยู ตระหนักในการดำเนินงานบนพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในทุกกระบวนการ 

โพสเมื่อ 2020-09-30

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดสระโคล่ จ.พิษณุโลก
2023-09-21
รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร​ บางปะกง
2019-09-20
กปภ. ยูยู จับมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง
2020-02-04