หน้าหลัก
ข่าวการประกวดราคา

ข่าวการประกวดราคา

ชื่องาน
งานจ้างรักษาความปลอดภัย
ประเภทผลิตถัณฑ์
อื่น ๆ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-16 07:50:22
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการจัดหาและติดตั้ง Tube Settler กิจการประปาสัตหีบ
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-14 07:22:35
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งาน Overhaul เครื่องสูบน้ำประปา และเครื่องเป่าลม Air blower กิจการประปาสัตหีบ
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-09 02:43:12
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการยกย้าย/ติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประจำปี 2567-กิจการประปาบ่อวิน - หนองขาม
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-09 02:38:38
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการยกย้าย/ติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประจำปี 2567-กิจการประปาสัตหีบ
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-09 02:37:21
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการยกย้าย/ติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประจำปี 2567-กิจการประปาหัวรอ
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-09 02:35:23
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี กิจการประปาระยอง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-05 09:40:08
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการล้างมาตรวัดน้ำพร้อมสอบเทียบ กิจการประปาฉะเชิงเทรา
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-02-05 09:36:14
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและควบคุมน้ำสูญเสียโครงการเพื่อลดน้ำสูญเสียปีที่ 21 กิจการประปาบางปะกง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2024-01-19 07:48:51
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานโครงการย้ายระบบ UF ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พื้นที่กิจการประปาสัตหีบ
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-10-19 03:56:27
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการอ่านมาตรวัดน้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา กิจการประปาบางปะกง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-08-31 03:25:36
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการอ่านมาตรพร้อมคำนวณจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ พื้นที่กิจการประปาฉะเชิงเทรา
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-08-31 03:24:05
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานล้างถังน้ำใส ประจำปี 2566
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-08-30 06:55:22
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการอ่านมาตร เพื่อจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้และแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-08-10 02:18:35
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานวางท่อขยายเขตท่อจำหน่ายน้ำประปา โครงการศิวนารถคอมเพล็กซ์ กิจการประปาสัตหีบ
ประเภทผลิตถัณฑ์
จ้างวางท่อ
วันที่ลงข้อมูล
2023-06-19 07:37:17
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานขนส่งและกำจัดตะกอน โรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมปลวกแดง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-06-19 07:24:58
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพถังตะกอนโรงผลิตน้ำหลักเมือง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-06-02 15:42:24
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการปรับปรุงระบบกำจัดตะกอนและระบบสูบน้ำรีไซเคิล
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-06-02 15:30:01
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โ่ครงการขยายเขตเสริมแรงดัน ส.สมเกียรติ - ปตท.เสาสูง
ประเภทผลิตถัณฑ์
จ้างวางท่อ
วันที่ลงข้อมูล
2023-05-12 20:49:27
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานจ้างงานโครงการอ่านมาตร ประจำปี 2566 พื้นที่กิจการประปาระยอง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-03-10 00:57:28
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการซื้อสารเคมี ประจำปี 2566
ประเภทผลิตถัณฑ์
วัสดุ อุปกรณ์
วันที่ลงข้อมูล
2023-02-16 23:18:14
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานจ้างรักษาความปลอดภัย 2566
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-01-27 00:41:06
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานจัดจ้างทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการ ปี 2566-2567
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2023-01-27 00:30:24
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการปรับปรุงระบบควบคุมโรงผลิตน้ำหลักเมือง กิจการประปาราชบุรี
ประเภทผลิตถัณฑ์
SCADA
วันที่ลงข้อมูล
2022-11-02 23:33:08
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการจ้างเหมาแรงงาน ประจำปี 2566
ประเภทผลิตถัณฑ์
อื่น ๆ
วันที่ลงข้อมูล
2022-10-17 23:12:13
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โครงการเขาหมอนโกลเด้นฮิลล์ 4 กิจการประปาสัตหีบ
ประเภทผลิตถัณฑ์
จ้างวางท่อ
วันที่ลงข้อมูล
2022-10-10 15:43:22
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ เพื่อลดน้ำสูญเสียปีที่ 20 กิจการประปาบางปะกง
ประเภทผลิตถัณฑ์
จ้างวางท่อ
วันที่ลงข้อมูล
2022-09-16 20:48:35
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนซอยเขาหมอน - ทุ่งโปร่ง กิจการประปาสัตหีบ
ประเภทผลิตถัณฑ์
จ้างวางท่อ
วันที่ลงข้อมูล
2022-09-16 20:41:41
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ค่า BOD/COD Online และ DO Online หลักชัยเมืองยาง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2022-09-16 20:29:15
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการประกันภัยทรัพย์สิน ปี 2566
ประเภทผลิตถัณฑ์
อื่น ๆ
วันที่ลงข้อมูล
2022-09-16 18:50:33
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
test
ประเภทผลิตถัณฑ์
ท่อแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ - เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและจ่ายน้ำประปา
วันที่ลงข้อมูล
2022-09-16 18:19:26
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ SCADA ระบบสูบน้ำแรงดันต่ำ พื้นที่กิจการประปาบางปะกง
ประเภทผลิตถัณฑ์
SCADA
วันที่ลงข้อมูล
2022-07-22 21:23:06
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพปี 2566 - 2569
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2022-07-22 20:31:32
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำ พร้อมแจ้งหนี้ค่าน้ำ Online ข้อมูลแบบ Real Time กิจการประปานครสวรรค์
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2022-07-22 20:13:16
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง
ชื่องาน
งานล้างมาตรวัดน้ำ กิจการประปาบางปะกง
ประเภทผลิตถัณฑ์
บริการ
วันที่ลงข้อมูล
2022-07-22 19:52:56
หนังสือเชิญสอบราคา
ข้อกำหนดเฉพาะทาง