หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

         คุกกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

 

2. ประเภทของ Cookies ที่บริษัทฯ ใช้บนเว็บไซต์

   บริษัทฯ ได้ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


   •คุกกี้ที่ใช้เพื่อความจำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) เพื่อให้ เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะไม่สามารถปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ประเภทนี้ได้


•คุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Analytical/Performance Cookies) ซึ่งจะช่วยจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนพฤติกรรมของในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความ เหมาะสมมากขึ้น

 

3. ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ (Cookies) ได้อย่างไร

 

   ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ  (Analytical/Performance Cookies) ได้ในอุปกรณ์ของท่าน

 

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และวิธีการปิดการใช้งาน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org