น้ำดื่มบรรจุขวด
หน้าหลัก
สินค้า
น้ำดื่มบรรจุขวด

ยูยู มีระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อย.

นอกจากน้ำดื่มตรา ยูยู แล้ว ยูยู ยังรับจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในแบรนด์ของลูกค้าได้ โดยลูกค้าสามารถกำหนดขนาด รูปแบบขวด และฉลากได้ตามต้องการ

ระบบกรอง 3 ชั้น (Filtration)

ประกอบด้วย กรองมัลติมีเดีย, กรองคาร์บอน และกรองเรซิน เพื่อกำจัดสารแขวนลอย, คลอรีน, กลิ่น, สี และความกระด้างในน้ำ

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ผ่านเยื่อกรองเมมเบรนความละเอียดสูง

เพื่อกำจัดสารละลายในน้ำ ผ่านการกำจัดเชื้อโรคขั้นสุดท้าย เพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพด้วยระบบอัลตร้าไวโอเลต (UV) และระบบโอโซน (Ozone) ก่อนบรรจุขวด