ระบบสำหรับมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart Meter)
หน้าหลัก
สินค้า
ระบบสำหรับมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart Meter)

ระบบสำหรับมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart Meter)

ยูยู พัฒนาระบบการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

  • ระบบสำหรับมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart Meter) ที่จัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำในรูปแบบดิจิทัล ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย และแจ้งหนี้ค่าน้ำได้โดยอัตโนมัติ
  • ระบบสำหรับการอ่านมาตรปกติ ใช้การอ่านด้วย Portable Device ที่รองรับการสร้าง QR Code ชำระเงินบนใบแจ้งค่าน้ำเพื่อใช้ชำระผ่านตัวแทนต่างๆ ได้

ระบบอ่านมาตร ยังสามารถพัฒนาเพื่อใช้งานต่อเนื่องในระบบชำระเงินต่างๆ อาทิ ค่าเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ได้อีกด้วย