หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปา (EcDPD)

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปา (EcDPD)

EcDPD by UU เทคโนโลยีสําหรับทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปาแนวใหม่ จากการทดสอบเปรียบเทียบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการพบว่า EcDPD by UU มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก DPD แบรนด์ที่นําเข้าจากต่างประเทศ

การทดสอบคลอรีนคงเหลือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โดยวิธีทดสอบอย่างง่ายด้วยเครื่องวัดคลอรีนร่วมกับสารประกอบ DPD ชนิดผงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนในการทดสอบสูง ในขั้นตอนการตรวจวัดต้องการเวลาทำให้สารละลายจนหมด 


สารละลาย EcDPD โดย ยูยู เป็นสารที่ผลิตภายในประเทศจึงมีต้นทุนในการทดสอบที่ต่ำกว่าสารประกอบ DPD ชนิดผง และเป็นสารละลายที่ถูกบรรจุในขวดหยด ใช้งานง่าย ในขั้นตอนตรวจวัดจึงไม่ต้องการเวลาทำให้สารละลาย และยังช่วยลดจำนวนขยะอันตรายลงเหลือเพียง 1 ใน 50 ของการใช้ DPD ผงแบบเดิม 


ความพิเศษของ EcDPD

  • ช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก
  • สามารถใช้งานได้ง่ายกับเครื่องวัดสี
  • สะดวกรวดเร็ว
  • ลดขยะอันตราย