ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน   คุณลูกค้ากิจการประปาหนองขาม

           ขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity Test วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลา 10.30- 12.00 น. อาจจะกระทบกับการใช้งานระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จจะรีบเปิดจ่ายน้ำครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน  คุณลูกค้ากิจการประปาฉะเชิงเทรา

          ขณะนี้บริษัททำการทดสอบระบบการเชื่อมโยง Api Connectivity's Test  ช่วงเวลา 16.00-17.00 วันที่ 5 มกราคม 2567

ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 18.00น . วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ กิจการประปาหัวรอ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 12.00 น. . วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 18.00น . วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ 

ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ยน้ำครับ 

ปิดหน้าต่างนี้

หากดำเนินการเสร็จจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้

พื้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่ 10 ทั้งหมดครับ

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาระยอง

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาบ่อวิน

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

รียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาหนองขาม

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน   ผู้ใช้น้ำกิจการประปาหนองขาม

          ขณะนี้บริษัทฯ ทำการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ API Connectivity Test

ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของกิจการประปา  หลังสจากจากทดสอบระบบแล้วเสร็จคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติใน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป    ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

พื้นที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่3แยกประสานมิตร ไปจนถึงซอยโชคดี2

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เนื่องจากพบท่อแตกรั่ว หมู่บ้านเกตุคำ ม.11

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ดำเนินการแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำตามปกติครับ

ปิดหน้าต่างนี้

ผลกระทบอาจทำให้น้ำไม่ไหล ซอยทองเทียน ทั้งหมด 

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปาฉะเชิงเทรา

         ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่  17 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 -12.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปาบ่อวิน

ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 9.30 -12.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปานครสวรรค์

          ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 9.30 -12.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้ากิจการประปาหัวรอ

         ขณะนี้ระบบได้ทำการทดสอบระบบ API Connectivity test ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 9.30 -11.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ทำการระบายตะกอน ม.8 อยู่ครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

กำลังหาสาเหตุ

ปิดหน้าต่างนี้

ไฟฟ้าปกติจะรีบดำเนินการเปิดจ่ายน้ำตามปกติ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ดำเนินการเสร็จแล้วจะรีบเปิดจ่ายน้ำครับ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปานครสวรรค์ ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivity's Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง ค่ะ

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:31 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาฉะเชิงเทรา ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivity's Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 1530 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง ค่ะ

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivity Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน ค่ะ

ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivities Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ
คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่28 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหัวรอ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 08.00 น. . วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 10.10น . วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่  28 สิงหาคม 2566เวลา 10.10 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาหนองขาม

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 28  สิงหาคม  2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ในเวลา 10.10 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาฉะเชิงเทรา ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหัวรอ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปานครสวรรค์ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 13.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 13.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 12.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 12.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหนองขาม ค่ะ


ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า

ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test

เวลา 10.00 น. . วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 10.00น . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ . วันที่ 25 กรกฎาคม 2566เวลา 10.00 น


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาบางปะกง

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปานครสวรรค์

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาระยอง

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาสัตหีบ

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ตลาดร่วมเจริญถึงหมู่บ้านเกตุคำทั้งหมดครับ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาบ่อวิน

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาบ่อวิน

         ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาหัวรอ

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปา…

ขณะนี้ประปาทดสอบความเชื่อมโยงระบบ API Connectivity Test ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และจะกลับมาใช้งานได้ปกติวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

พื้นได้รับผลกระทบ ซ.วัดสระโคล่ถึงซ.อยู่ดี

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เนื่องจากไฟฟ้าตกมอเตอร์ไม่ทำงานส่งผลให้น้ำไม่ไหล ม.9 ทั้งหมด ดำเนินการเปิดมอเตอร์จ่ายน้ำไม่เกิน 17.00 น 

ปิดหน้าต่างนี้

ท่อแตกรั่วหน้า มบ.สุขเจริญ ม.6

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปานครสวรรค์


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ฉะเชิงเทรา

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เทสเทส
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหัวรอ


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบ่อวิน


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ


ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ 

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08: 00 น.


ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ประปาหนองขาม

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาหนองขาม
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 04.29 น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เทสเทส
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาระยอง
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 04.29 น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เทสเทส
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง

ขณะนี้ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาบางปะกง
ขณะนี้ ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ API Connectivity’s Test
ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ เรียน คุณลูกค้า
ขณะนี้บริษัท ฯ ส่งผลทดสอบการเชื่อมโยงระบบ API Connectivity test
เวลา 12.00 น. . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และระบบจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเวลา 04.29น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

คาดว่าน้ำประปาจะเริ่มไหลเป็นปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 04.29 น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะเทสเทส

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้


ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ดำเนินการซ่อมท่อบริเวณซอยพญาเสือ ม.10

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปริมาณน้ำมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ส่งผลให้พื้นที่สูงและปลายสายน้ำอาจไม่ไหลหรือไหลอ่อนค่ะ ขออภัยผู้ใช้น้ำทุกท่ายด้วยค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ท่อแตกหน้า มบ.สุขดจริญ ม.6

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

Image caption

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

},

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาสัตหีบ

   เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าดับฉุกเฉินส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณอำเภอสัตหีบ ทั้งหมด อยู่ระหว่างการประสานงานกับกิจการไฟฟ้า ทร


หากแก้ไขแล้วเสร็จจะคืนระบบผลิตน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาโดยเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้าประปาสัตหีบ

   เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าดับฉุกเฉินส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณอำเภอสัตหีบ ทั้งหมด อยู่ระหว่างการประสานงานกับกิจการไฟฟ้า ทร


หากแก้ไขแล้วเสร็จจะคืนระบบผลิตน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาโดยเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรงข้าม กร.


ตึกพานิชหน้าหมู่บ้านเอกธานี / ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยจามจุรี) / หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซอยสุขุมวิท41(เขาเพชร) / ซอยวัดเขาคันธมาทน์ / หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์24 / ซอยโรงไฟฟ้าย่อยบางเสร่ / หมู่บ้านคูนสุข 1-2 / ตำบลบางเสร่บางพื้นที่


จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 18.00 น.


น้ำในพื้นที่ไหลปกติ เวลา 24.00 น.

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ทดสอบระบบการส่ง api

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

(จุดที่1) ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน ขนาดท่อ PVC 150 มม. บริเวณ ปากซอยบ่อนไก่

ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ

- หมู่ที่ 3 - 8 ต.สัตหีบ

หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่

หมู่บ้านเรือนยูงทอง

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31

หมู่บ้านเดอะปาล์ม


(จุดที่ 2 ) ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน ขนาดท่อ PVC 200 มม. บริเวณ ข้างหมู่บ้านซื่อตรงบางเสร

ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ


-น้ำจะไม่ไหล ม.8 สัตหีบ

ม.8 บางเสร่ (ฝั่งขาเข้าพัทยา)


-จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 15.00 น.


-น้ำไหลปกติในพื้นที่ เวลา 18.00 น.ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ท่อ PVC 200 มม. แตกรั่ว ข้างหมู่บ้านซื่อตรง บางเสร่ ส่งผลน้ำประปาไม่ไหล ม.8 สัตหีบ และ ม.8 บางเสร่( ฝั่งขาเข้าพัทยา)

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

ซอยเพชรรัตน์ ม.7

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้า

แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหล และจะดำเนินการปรับเพิ่มแรงดันในพื้นที่เพิ่มในเวลา 16.00 น. บริเวณพื้นที่สูงปลายสายคาดว่าน้ำจะไหลปกติเวลา 22.00น.

ปิดหน้าต่างนี้

เรียน คุณลูกค้า

แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหล และจะดำเนินการปรับเพิ่มแรงดันในพื้นที่เพิ่มในเวลา 16.00 น. บริเวณพื้นที่สูงปลายสายคาดว่าน้ำจะไหลปกติเวลา 22.00 น.

ปิดหน้าต่างนี้

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำลดลง

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คุณลูกค้ามีการใช้น้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหล และจะดำเนินการปรับเพิ่มแรงดันในพื้นที่เพิ่มในเวลา 16.00 น. บริเวณพื้นที่สูงปลายสายคาดว่าน้ำจะไหลปกติเวลา 22.00 น.

ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
ปิดหน้าต่างนี้
หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
ประกาศหยุดน้ำ

ประกาศหยุดน้ำ

พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยอัลลายน์
ผลกระทบ
มบ.ฟลอร่าโฮม มบ.บ้านเราบ่อวิน มบ.ไข่มุก3 มบ.บีลีฟอัลลายน์ มบ.ฟ้าบุรินทร์อัลลายน์ รายทาง ซ.อัลลายน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-23 - 2567-02-23 (09:50:00 - 15:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยไปดีมาดี ม.8
ผลกระทบ
ซอยไปดีมาดี ซอยคุ้มฉาย ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-22 - 2567-02-22 (14:00:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
เนเจอร์โฮม ม.7
ผลกระทบ
ม.7
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-22 - 2567-02-22 (13:00:00 - 14:10:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 150 มม. แตกรั่ว ซอยโรงเรียนมารีวิทย์ ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ -ซอยโรงเรียนมารีวิทย์ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-21 - 2567-02-21 (13:30:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยไปดีมาดี ม.8
ผลกระทบ
ซอยไปดีมาดี ซอยคุ้มฉาย ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-21 - 2567-02-21 (12:00:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.9
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-21 - 2567-02-21 (09:00:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาระยอง
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อ PE 315 มม. บริเวณ ถนนสายกลางทุ่ง
ผลกระทบ
ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ตั้งแต่หลังวัดกรอกยายชา ถึง รพ.กรุงเทพระยอง, ถ.สายกลางทุ่ง, ซ.ร่วมใจ, มบ.ชนากาญจน์ 1-4, มบ.ทองเอกซิตี้, มบ.กีรติธานี, มบ.พงษ์เพชรพาร์ค, มบ.พงษ์เพชรวิลล่า, มบ.วรดา, มบ.ชัยพฤกษ์, มบ.อภิทาวน์, มบ.วาน่าคาซ่า, มบ.มงคล9 และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-20 - 2567-02-20 (17:30:00 - 21:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยไปดีมาดี ม.8
ผลกระทบ
ซอยไปดีมาดี ซอยคุ้มฉาย ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-20 - 2567-02-20 (16:40:00 - 18:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าโรงเรียนวัดเมือง
ผลกระทบ
ถ.มรุพงษ์, โรงพยาบาลเมือง, ถ.สุขเกษม, ถ.ยุทธดำเนิน, ค่าย ช.พัน 2, ตลาดโสธร, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ฝั่งองค์การโทรศัพท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-20 - 2567-02-20 (09:00:00 - 13:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ดำเนินการหาท่อแตกรั่ว ม.6
ผลกระทบ
ม.6
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-19 - 2567-02-19 (15:00:00 - 17:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 150 มม. บริเวณซอยบ่อนไก่ ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ - ซอยบ่อนไก่ ม.6 ต.สัตหีบ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 14.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-19 - 2567-02-19 (12:30:00 - 15:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกหลังคอนโดวีพี1 ครับ
ผลกระทบ
ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-18 - 2567-02-18 (17:39:00 - 18:40:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ระบบสูบส่งน้ำดิบของผู้จัดหาน้ำดิบขัดข้อง
บริเวณเกิดเหตุ
สถานีผลิตน้ำเขายางแดง
ผลกระทบ
ผู้ใช้น้ำฝั่งเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-18 - 2567-02-18 (11:30:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกรั่ว ซอย5 ครับ
ผลกระทบ
ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-18 - 2567-02-18 (10:00:00 - 11:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
แยกอมตะ
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร2 มบ.สุขนิมิตสวนเกษตร มบ.เดอะวิวล์ คอนโดลีโอ รายทางหน้าคอนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-17 - 2567-02-17 (17:00:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวยายอึ่ง
ผลกระทบ
ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-17 - 2567-02-17 (12:45:00 - 13:45:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ตลาดทะเลทอง
ผลกระทบ
มบ.ธัญพิชา มบ.สาธิต มบ.ศุขบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-16 - 2567-02-16 (16:35:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
มบ.ตะวันวิวล์
ผลกระทบ
มบ.ตะวันวิวล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-15 - 2567-02-15 (15:20:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยหอพักเชโก้
ผลกระทบ
มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่ มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์วิลเลจ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ รายทางซอยป้าแดง-ซอยหอพักเชโก้
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-15 - 2567-02-15 (11:45:00 - 20:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.10
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.10
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-15 - 2567-02-15 (13:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยไปดีมาดี ม.8
ผลกระทบ
ซอยไปดีมาดี ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-15 - 2567-02-15 (11:00:00 - 12:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ตัดประสานท่อเมน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ตัดประสานท่อเมน PVC 100 มม. บริเวณ ซอยสุขุมวิท13 มีผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล - ซอยสุขุมวิท13 ม.4 ต.สัตหีบ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-14 - 2567-02-14 (09:50:00 - 13:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าบุญเลี้ยงคอนกรีต
ผลกระทบ
ม.7,ม.9,ม.10 ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-14 - 2567-02-14 (09:30:00 - 14:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
ซ.หอพักเชโก้
ผลกระทบ
มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่ มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์วิลเลจ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ รายทางซอยป้าแดง-ซอยหอพักเชโก้
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-13 - 2567-02-13 (11:15:00 - 20:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ล้างถังตกตะกอน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
***ขณะนี้ดำเนินการดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เพื่อดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอน ณ โรงผลิตน้ำประปาสัตหีบ ❌ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ - หมู่ที่ 6 - 8 ต.พลูตาหลวง - ตำบลแสมสาร - หมู่ที่ 1-8 ต.สัตหีบ - หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่ - หมู่บ้านเรือนยูงทอง - หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25 - หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31 🔧น้ำไหลปกติในพื้นที่ เวลา 8.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-14 - 2567-02-15 (22:00:00 - 12:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ปากทาง วัดอุตะมะ
ผลกระทบ
อบต.ท่าไข่, อบต.บางขวัญ ,ถ.บายพาส-บางน้ำเปรี้ยว, ถ.ฉช.-บางน้ำเปรี้ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-12 - 2567-02-12 (16:20:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
ตลาดบิ๊กฟู้ด
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร 2-12 มบ.นันทสิริ มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร2 มบ.นราสิริ มบ.เดอะวิลล์ ผชน.รายทางโซนโป่งสะเก็ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-12 - 2567-02-12 (15:55:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.11
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-09 - 2567-02-09 (12:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ระบายตะกอนหัวดับเพลิงใหญ่ วีพี1
ผลกระทบ
ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-08 - 2567-02-08 (19:05:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยห้วยตู้
ผลกระทบ
ท่อ PE 225 มม. แตกรั่ว บริเวณ ซอยห้วยตู้ก่อนถึงทางรถไฟ ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ -ซอยห้วยตู้ ม.3 บางเสร่ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 18.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-08 - 2567-02-08 (15:38:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.6,ม.8
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 ,ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-08 - 2567-02-08 (13:10:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาระยอง
สาเหตุ
ผรม.ปักเสาไฟฟ้าโดนท่อจ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อ PE 600 มม. (ท่อส่งบ้านค่าย-น้ำคอก) เนื่องจากการไฟฟ้าปักกราวน์โดน บริเวณใกล้ ธกส.บ้านค่าย ต.บ้านค่าย
ผลกระทบ
🔹ผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหลในพื้นที่อำเภอเมืองระยองทั้งหมด หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-07 - 2567-02-07 (17:00:00 - 20:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ตรงข้ามร้านสมชายการยาง ม.6 กลุ่ม 2
ผลกระทบ
ม.6กลุ่ม 2 ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-07 - 2567-02-07 (15:30:00 - 18:40:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
มบ.ตะวันวิวล์
ผลกระทบ
มบ.ตะวันวิวล์ 1,2 มบ.ลาเวนเดอร์ 2 มบ.เดอะทรัสต์ ทาวน์ บ่อวิน รายทางซ.ข้าง ปตท.เสาสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-07 - 2567-02-07 (11:55:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาระยอง
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
🔺ท่อ PE 400 มม. (ท่อส่งโขดหิน) บริเวณสะพานคลองทับมา ถนนสาย36
ผลกระทบ
🔹ถนนฝั่ง ม.เสริมทรัพย์, ม.บุราณรัตน์, ถ.ชากฝรั่ง,ซ.ชัยพฤกษ์, เติมทรัพย์เนเชอรัลโฮม, ม.บุญถาวร1-8, ม.อยู่สบาย, ถ.ราษฎร์นิยม, ม.เดอะเนเจอร์, ม.เสริมทรัพย์, ม.รมย์นลินร็อคฮิลล์, ม.แผ่นดินทอง, ม.รัชญาการ์เด้นท์, ม.นครไทย, ม.บุญรักษา1-5, ม.แฮปปี้โฮม, ม.แสนสุข, ม.ดวงฤทัย, ม.นลินรัตน์, ม.ดวงตะวัน, วัดโขดหิน-เขาไผ่,มบ.บ้านแมกไม้, มบ.เบลล่า3, ม.อีสเทิร์น, ม.ราชพฤกษ์ 8 ,ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3-5 ม.แมกไม้(ทับมา) ,ม.แมกไม้(ลีลาวดี), ม.บูรพาฮิลล์, ม.รัชญาการ์เด้นท์ , ม.นครไทย, ม.แฮปปี้โฮม, ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าส์, ม.โชคนิมิตร , ถ.แหลมกระทือ, ถ.หนองน้ำเย็น, ถ.คลองน้ำหู, ถ.เนินพระ, ม.ฉัตรพงษ์ ร.ร.โรแมนติก2, วัดกรอกยายชา, ม.ชนากาญจน์ 1-4, ม.ทองเอกซิตี้ ม.กีรติธานี, ม.พงษ์เพชรพาร์ค, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ม.วรดา, ม.แกรนด์ชัยพฤกษ์, ถ.สายกลางทุ่ง, ร.พ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าระยอง, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทรณ์, ม.ประทีปทอง และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง น้ำประปาจะไม่ไหลในทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้น้ำค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-07 - 2567-02-07 (12:00:00 - 18:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
บริเวณ สามแยกขนส่งใหม่ ถ.ฉช.-บางปะกง
ผลกระทบ
ถ.ฉช.-บางปะกงทั้ง 2 ฝั่งถนน, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ฝั่งบิ๊กซี, ถ.เทพคุณากร, ถ.พระยาศรีสุนทร, ถ.ประชาสรรค์, อบต.โสธร,อบต.บางพระ, อบต. บางกะไห, อบต.บางเตย, อบต.วังตะเคียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-07 - 2567-02-07 (10:50:00 - 15:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
มบ.ตะวันวิลล์
ผลกระทบ
มบ.ตะวันวิลล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-06 - 2567-02-06 (16:50:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยโชติวิทยะพล ม.6
ผลกระทบ
ม.6
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-06 - 2567-02-06 (10:00:00 - 13:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด ขณะนี้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบแตกรั่วบริเวณหน้าประปา เสร็จเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบ น้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🔨เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบแตกรั่วบริเวณหน้าประปา 🚨ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ❌ ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด - พื้นที่สูงและปลายสาย น้ำจะไหล เวลา 12.00 น.(ของวันที่ 7 ก.พ. 67)
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-06 - 2567-02-07 (22:00:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหนองขาม
สาเหตุ
ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivities Test
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-05 - 2567-02-05 (10:01:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
พันเสด็จนอก
ผลกระทบ
มบ.ฟลอร่าโฮม มบ.บ้านเราบ่อวิน มบ.ดีญ่าวาเลย์ มบ.ไข่มุก3 มบ.บีลีฟอัลลายน์ มบ.ฟ้าบุรินทร์อัลลายน์ มบ.อัลลายน์พาร์ค มบ.ทรายแก้ว มบ.มณีรินทร์ มบ.สานฝัน รายทาง ถ.331 ตัดใหม่ , ซ.อัลลายน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-05 - 2567-02-05 (10:05:00 - 15:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ขนาดท่อ PVC 400 บริเวณ ตรงข้ามสนามไดร์กอล์ฟทร. (หน้าทางเข้าครัวร่มหว้า)
ผลกระทบ
ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้ ม.3,ม.6 บางเสร่/ ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/ปากซอยโรงไฟฟ้าย่อย/ หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ ถึง หน้าตัวเมืองบางเสร่ ม.1,2,4,5,8 ต.บางเสร่(ฝังขาเข้าพัทยา) / แยกเจริญทวี จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 20.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-03 - 2567-02-04 (12:45:00 - 03:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อ PE 225
ผลกระทบ
ปากซอย109 ม.7 ต. พลูตาหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-03 - 2567-02-03 (09:09:00 - 21:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หนองก้างปลา
ผลกระทบ
ชุมชน 5 ซอยหนองก้างปลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-02 - 2567-02-02 (10:25:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
บริเวณเกิดเหตุ
หลังจากไฟฟ้าดับชั่วคราว ประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบผลิตจ่ายน้ำประปา อยู่ระหว่างเพิ่มแรงดัน
ผลกระทบ
อำเภอสัตหีบทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-02-01 - 2567-02-02 (20:34:00 - 08:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อขนาด 150 มม. ปากซอยบ่อนไก่3
ผลกระทบ
ซอยบ่อนไก่ ม.5,6 ต.สัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-31 - 2567-01-31 (14:05:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ตรงแยกอมตะซิตี้
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร2 มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร คอนโดลีโอ รายทางหน้าคอนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-30 - 2567-01-30 (10:35:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
โรงพยาบาลแปซิฟิก อีสเทิร์น
ผลกระทบ
มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 4 มบ.นิรันดร์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ ทาวน์โฮม มบ.นันทสิริ(หนองก้างปลา-ลำห้วยใหญ่) มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.ธาดา(หนองก้างปลา) มบ.เอ็มวิลเลจ โครงการเจริญสินอีสเทิร์น ผชน.รายทาง หนองก้างปลา ถึง แยกอีสเทิร์น
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-29 - 2567-01-29 (12:00:00 - 19:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยจำปาทอง ม.8
ผลกระทบ
ม.8 ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-29 - 2567-01-29 (10:00:00 - 13:20:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
พบท่อแตกฉุกเฉิน ซ.พญาเสือหนองขโมง หากดำเนินการซ่อมเสร็จจะรีบเปิดจ่ายร้ำตามปกติครับ
ผลกระทบ
ม.10
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-28 - 2567-01-28 (11:20:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
มบ.เดอะวิลล์
ผลกระทบ
มบ.เดอะวิลล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-26 - 2567-01-26 (16:00:00 - 21:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PE 160 มม. แตกรั่ว บริเวณหมู่บ้าน สครน. ส่งผลน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ -หมู่บ้าน สครน. -หมู่บ้านสมอทอง จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-26 - 2567-01-26 (11:00:00 - 15:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
PE ขนาด 160 มม. หลังหมู่บ้าน สครน.
ผลกระทบ
หมู่บ้านสมอทอง และทางขึ้นหมู่บ้านสมอทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-26 - 2567-01-26 (11:00:00 - 15:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
เนินกระบก
ผลกระทบ
มบ.ธนาวัลย์4 มบ.ภูวรินทร์ มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค มบ.ศรุตา ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่เขาขยาย ถึง มบ.กรีนเนอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-26 - 2567-01-26 (10:20:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
โรงพยาบาลแปซิฟิก ทางเข้าอีสเทิร์น
ผลกระทบ
มบ.ห้วยปราบเมืองทอง4 มบ.นิรันดร์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ วิลเลจ มบ.เดอะเน็กซ์ ทาวน์โฮม มบ.นันทสิริ (หนองก้างปลา-ลำห้วยใหญ่) มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.ธาดา(หนองก้างปลา) มบ.เอ็มวิลเลจ โครงการเจริญสินอีสเทิร์น ผชน.รายทาง หนองก้างปลา ถึง แยกอีสเทิร์น
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-25 - 2567-01-26 (17:45:00 - 02:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.6 กลุ่ม 2
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 กลุ่ม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-25 - 2567-01-25 (13:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยเจ้าแม่กวนอิม ม.11
ผลกระทบ
ซอยเจ้าแม่กวนอิม ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-25 - 2567-01-25 (13:50:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.9,ม.10
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.9 ,ม.10
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-24 - 2567-01-24 (13:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ตรงแยกอมตะซิตี้
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร คอนโดลีโอ รายทางหน้าคอนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-24 - 2567-01-24 (09:25:00 - 18:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ผลกระทบ
ถ.ยุทธดำเนิน, ถ.สุขเกษม, ถ.หน้าเมือง, ถ.มรุพงษ์, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่, ตลาดโสธร, ค่าย ช.พัน 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-24 - 2567-01-24 (09:00:00 - 15:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกหน้าแพ้น DMA6
ผลกระทบ
11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-23 - 2567-01-23 (20:07:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกหน้าแพ้น ม.11 DMA 6
ผลกระทบ
11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-23 - 2567-01-23 (19:10:00 - 00:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ตรงแยกอมตะซิตี
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร2 มบ.สุขนิมิตสวนเกษตร คอนโดลีโอ รายทางหน้าคแนโดลีโอถึงแยกโค้งป่ามะพร่้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-23 - 2567-01-23 (16:50:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกซอย โซติวิทยะกุล
ผลกระทบ
6
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-23 - 2567-01-23 (14:55:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
ตรงข้ามวัดพันเสด็จใน
ผลกระทบ
มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษา มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก4 ชุมชนพันเสด็จใน รายทางหน้าตลาดใหม่พันเสด็จถึงแยกหนองก้างปลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-23 - 2567-01-23 (12:25:00 - 20:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ปากซอยประทุมทอง ม.6
ผลกระทบ
ม.6
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-23 - 2567-01-23 (11:45:00 - 14:50:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ตัดประสานท่อเมน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าร้านปะยางหน้าซอยสัตหีบสุขุมวิท49
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าร้านปะยางหน้าซอยสัตหีบสุขุมวิท49 🚨ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ❌ ซ.เขาน้อย(โซนบน) /ซ.จามจุรี/ ซ.เย็นฤดี/มบ.รามนุช1/มบ.รามนุช18/มบ.นาวีทอง1/ซ.บ่อนไก่16/หมู่บ้านสามัคคี20,25/แยกเจริญทวี/หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้/มบ.เคหะนคร / มบ.สวนกาญจนา/มบ.สัตหีบคันทรีฮิล2/ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้/ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/หน้าอนามัยบางเสร่ ม.8 ต.บางเสร่ ถึง หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ (ฝังขาเข้าพัทยา) ******เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ****** ขณะนี้ได้ดำเนินการตัดประสานท่อเมนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714-5
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-25 - 2567-01-26 (09:00:00 - 00:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
หุบบอน
ผลกระทบ
ผู้ใช้น้ำรายทางหุบบอน ถึง เนินตอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-22 - 2567-01-22 (10:29:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
ผลกระทบ
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-22 - 2567-01-22 (10:10:00 - 13:10:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
บริเวณเกิดเหตุ
สถานีจ่ายน้ำ ม.9
ผลกระทบ
9
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-20 - 2567-01-20 (17:50:00 - 19:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
แยกอมตะ
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.นันทสิริโป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตร 1,2 มบ.เดอะวิวล์ คอนโดลีโอ ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่แยกอมตะถึงชุมชนโปร่งสะเก็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-20 - 2567-01-20 (12:35:00 - 19:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณตรงข้ามกองเรือยุทธการ 🚨ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหลในบางพื้นที่ ❌ หมู่ที่ 1-8 ต.สัตหีบ หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่ หมู่บ้านเรือนยูงทอง หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25 หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-19 - 2567-01-20 (17:30:00 - 10:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยโชติวิทยะกุล ม.6
ผลกระทบ
ม.6 กลุ่ม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-19 - 2567-01-19 (17:20:00 - 20:20:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
ปั้มเชลล์ 331
ผลกระทบ
มบ.บีลีฟ อัลลายน์ มบ.บีลีฟ ซ.วัดบ่อวิน มบ.ฟ้าบุรินทร์ อัลลายน์ มบ.บรูพา มบ.พราวทาวน์ มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนัมเจ็ด มบ.เดอะเบสโฮม คอนโดเจริญสิน ซ.วัดบ่อวิน มบ.ชนัญญา มบ.ไข่มุก3 ชุมชนบ้านยางเอน ชซอยยางเอนปากซอยอัลลายน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-19 - 2567-01-19 (10:00:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
โป่งสะเก็ต
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.นันทสิริโป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตร 1,2 มบ.เดอะวิวล์ คอนโดลีโอ ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่แยกอมตะถึงชุมชนโปร่งสะเก็ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-18 - 2567-01-18 (15:25:00 - 19:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าดัชมิลล์ ม.6
ผลกระทบ
ม.6 กลุ่ม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-18 - 2567-01-18 (14:00:00 - 17:50:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.7
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.7
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-18 - 2567-01-18 (13:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
มบ.เอ็กเซล
ผลกระทบ
มบ.เอ็กเซล
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-18 - 2567-01-18 (07:15:00 - 14:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
เส้นห้วยปราบ-หนองก้างปลา
ผลกระทบ
ผู้ใช้น้ำตั้งแต่ ซอย โรงรียนผกาทิพย์ ถึง สะพานลำห้วยใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-17 - 2567-01-17 (16:51:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.11
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-17 - 2567-01-17 (16:00:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
มบ.บ่อวินพัฒนา
ผลกระทบ
มบ.ธนาวัลย์1,4 มบ.ภูวรินทร์ มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค มบ.ศรุตา มบ.มนตรา มบ.บ่อวินพัฒนา ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่เขาขยาย ถึง มบ.กรีนเนอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-17 - 2567-01-17 (15:50:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.11
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-17 - 2567-01-17 (13:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าตลาดเซนสิริ(แยกเจ) 🚨ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ❌ ซ.เขาน้อย(โซนบน) /ซ.จามจุรี/ ซ.เย็นฤดี/มบ.รามนุช1/มบ.รามนุช18/มบ.นาวีทอง1/ซ.บ่อนไก่16/หมู่บ้านสามัคคี20,25/แยกเจริญทวี/หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้/มบ.เคหะนคร / มบ.สวนกาญจนา/มบ.สัตหีบคันทรีฮิล2/ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้/ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/หน้าอนามัยบางเสร่ ม.8 ต.บางเสร่ ถึง หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ (ฝังขาเข้าพัทยา) ****เรียน ผู้ใช้น้ำพื้นที่ ประปาสัตหีบ ค่ะ**** ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714-5
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-17 - 2567-01-17 (08:00:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 200 มม. บริเวณหน้าโลตัสสัตหีบ ส่งผลให้น้ำประปาไหลไม่ไหลบริเวณ ❌หมู่ที่ 1-2 ต.สัตหีบ 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 12.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-16 - 2567-01-16 (09:15:00 - 14:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
เขาหินลาด
ผลกระทบ
มบ.บีลีฟ อัลลายน์ มบ.บีลีฟ ซ.วัดบ่อวิน มบ.บรูพา มบ.พราวทาว มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนัมเจ็ด มบ.เดอะเบสโฮม คอนโดเจริญสิน ซ.วัดบ่อวิน มบ.ชนัญญา มบ.ไข่มุก3 ซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-14 - 2567-01-14 (10:50:00 - 18:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉินหน้า มบ.ศิริษา5,7
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-12 - 2567-01-13 (23:15:00 - 09:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ทุกพื้นที่ในอำเภอสัตหีบ กำลังทำการคืนระบบผลิตจ่ายน้ำประปา อยู่ระหว่างเพิ่มแรงดัน หลังจากไฟฟ้าดับชั่วคราว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-12 - 2567-01-12 (17:30:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หมู่บ้านวรพิชชา ม.6
ผลกระทบ
หมู่บ้านวรพิชชา ม.6
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-12 - 2567-01-12 (14:00:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าหมู่บ้านวรพิชชา ม.6
ผลกระทบ
ม.6 กลุ่ม 2 ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-12 - 2567-01-12 (11:29:00 - 14:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ถนนสายวัดนาคู
ผลกระทบ
ถ.เกษมราษฎร์พัฒนา, อบต.บางพระ ,อบต.บางกะไห, อบต.บางเตย
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-12 - 2567-01-12 (11:00:00 - 13:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
สามแยกหมู่บ้านไข่มุก 4
ผลกระทบ
มบ.พาสุข มบ.วินเพลส มบ.ไข่มุก4 มบ.บุญรักษา รายทางพันเสด็จใน ถึง แยกหนองก้างปลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-11 - 2567-01-11 (15:45:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 100 มม. ในซอยจามจุรี ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลบริเวณ - ซอยจามจุรี ม.6 ต.สัตหีบ จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 13.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-11 - 2567-01-11 (11:45:00 - 15:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปานครสวรรค์
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยวัดหนองกระโดน
ผลกระทบ
ซอยวัดหนองกระโดน
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-11 - 2567-01-11 (11:30:00 - 15:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.6,ม.8
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 , ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-11 - 2567-01-11 (13:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ตรงข้ามวัดใหม่บางขวัญ
ผลกระทบ
อบต.บางขวัญ อบต.ท่าไข่ ถ.บายพาส-บางน้ำเปรี้ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-11 - 2567-01-11 (08:30:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
พันเสด็จใน
ผลกระทบ
มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก4 มบ.วินเพลส มบ.ตะวันวิลล์ มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษาวิวล์ มบ.ลาเวนเดอร์1,2 มบ.กัลดา มบ.ไข่มุก3 มบ.ร้อยฝัน มบ.บีลีฟ(อัลลายน์) มบ.ฟ้าบุรินทร์(อัลลายน์) มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.ดีญ่า มบ.ฟลอร่าโฮม
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-10 - 2567-01-11 (16:11:00 - 02:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้า มบ.ไลฟ์
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร 2 มบ.เดอะวิลล์ โป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตรสวนเกษตร1 มบ.ไลฟ์ ซิตี้ ปาร์ค คอนโดลีโอ ผชน.รายทาง หน้า มบ.ไลฟ์ ถึง โค้งป่ามะพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-10 - 2567-01-10 (14:15:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยจำปาทอง ม.8
ผลกระทบ
ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-10 - 2567-01-10 (08:30:00 - 11:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ตัดประสานท่อประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยอัลลายน์
ผลกระทบ
มบ.ลาเวนเดอร์ 2 มบ.ตะวันวิวล์ มบ.ทีเอ็นวิลเลจ มบ.กัลดา มบ.การเคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษา วิลล์ มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก 3-4 มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.บีลีฟ มบ.ฟ้าบุรินทร์ มบ.ฟลอร่า โฮม มบ.ดีญ่า วาเล่ย์ ผู้ใช้น้ำรายทางตั้งแต่พันเสด็จใน,ซอยอัลลายน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-10 - 2567-01-10 (10:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
เส้นโป่งสะเก็ด
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร 3-12 มบ.นราสิริ มบ.นันทสิริโป่งสะเก็ต มบ.สุขนิมิตร 2 รายทาง โค้งเทพ 7 ถึงตลาดโป่งสะเก็ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-09 - 2567-01-09 (12:25:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ตัดประสานท่อเมน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขณะนี้ดำเนินการตัดท่อน้ำดิบ(ฉุกเฉิน) บริเวณ อ.บ้านฉางเรียบร้อยแล้ว การประปาสัตหีบกำลังทำการคืนระบบ และดำเนินการปรับเพิ่มแรงดัน เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบน้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง จะยังส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูงและปลายสาย หากพบปัญหาคุณภาพน้ำโปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🔨เพื่อดำเนินการตัดท่อน้ำดิบ(ฉุกเฉิน) บริเวณ อ.บ้านฉาง 🚨ส่งผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ❌ ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด - พื้นที่สูงและปลายสาย น้ำจะไหล เวลา 12.00 น.(ของวันที่ 10 ม.ค.67)
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-09 - 2567-01-10 (21:00:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
พันเสด็จนอก
ผลกระทบ
มบ.มายกรีน มบ.ปรียาวุฒิ331 มบ.ทรายแก้ว มบ.ชวนฝัน มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 4 มบ.ลลิลอีสเทิร์น มบ.เอส.ซี มบ.พาสุข มบ.อีสเทิร์น,แอทนอร์ท มบ.ธดารัล มบ.ไข่มุก4,5 มบ.วินเพลส มบ.ตะวันวิลล์ มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.พฤกษาวิวล์ มบ.รินรดา มบ.ลาเวนเดอร์1,2 มบ.เมืองเจริญ มบ.บูรพา มบ.เศรษฐสิริ มบ.ประภัสสร(ปากร่วม) มบ.สมาร์ทแลนด์ วิลเลจ มบ.ลัดดา วิน มบ.ไข่มุก2 ,3มบ.เชื่อมไมตรี มบ.ร้อยฝัน มบ.บีลีฟ(อัลลายน์) มบ.ฟ้าบุรินทร์(อัลลายน์) มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.บ่อวินบุรี คอนโดเจริญสินอีสเทิร์น
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-08 - 2567-01-09 (10:10:00 - 06:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
สถานที่ผลิตน้ำเขาหินลาด
ผลกระทบ
มบ.บีลีฟฮิลล์ มบ.ฟลอร่าโฮม มบ.บ้านเราบ่อวิน มบ.ดีญ่าวาเลย์ มบ.ไข่มุก3 มบ.บีลีฟอัลลายน์ มบ.ฟ้าบุรินทร์อัลลายน์ มบ.อัลลายน์พาร์ค มบ.วิจิตราไลฟโฮม มบ.บูรพาวัดบ่อวิน มบ.บ่อวินบุรี มบ.ศรุตาขนัมเจ็ด มบ.เจริญสินวัดบ่อวิน มบ.พราวทาวน์วัดบ่อวิน มบ.เดอะเบลสท์โฮม มบ.ธนัญญา รายทาง ถ.331 ตัดใหม่ , ซ.วัดบ่อวิน , ซ.อัลลายน์ ซ.ยางเอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-07 - 2567-01-07 (11:10:00 - 23:59:00)
พื้นที่
บจ.ประปาฉะเชิงเทรา
สาเหตุ
ทดสอบความเชี่อมโยงระบบ Api Connectivities Test
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-05 - 2567-01-05 (16:00:00 - 17:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปานครสวรรค์
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
แขวงทางหลวงเขาเขียว
ผลกระทบ
แขวงทางหลวงเขาเขียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-04 - 2567-01-04 (10:00:00 - 13:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปานครสวรรค์
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยวัดหนองปลิง
ผลกระทบ
ซอยวัดหนองปลิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2567-01-04 - 2567-01-04 (10:00:00 - 13:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปานครสวรรค์
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าวัดสังฆมงคล ต.หนองปลิง
ผลกระทบ
หน้าวัดสังฆมงคล ต.หนองปลิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-31 - 2566-12-31 (09:30:00 - 13:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
โค้งป้าแดง
ผลกระทบ
มบ.นันทสิริลำห้วยใหญ่มบ.เดอะเน็กซ์ วิลเลจ 2 มบ.สมาร์ทแลนด์ นิวสไตล์ มบ.เอ็มวิลเลจ หนองก้างปลาผู้ใช้น้ำรายทางโค้งป้าแดง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-31 - 2566-12-31 (09:10:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกพื้นที่ ม.9
ผลกระทบ
9
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-30 - 2566-12-30 (11:45:00 - 06:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
เนื่องจากมีท่อแตกบ้านเลขที่ 86/3 ม.8 จะทำการหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อแตก
ผลกระทบ
8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-30 - 2566-12-30 (09:15:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.8
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-29 - 2566-12-29 (14:30:00 - 16:40:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
บริเวณเกิดเหตุ
ม.7
ผลกระทบ
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.7
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-29 - 2566-12-29 (14:00:00 - 19:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หมู่บ้านเกตุคำ ม.11
ผลกระทบ
ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-28 - 2566-12-28 (14:00:00 - 19:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาระยอง
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อ PVC 150 มม. บริเวณปากทางเข้าซุ้มวัดน้ำคอกใหม่ ต.น้ำคอก
ผลกระทบ
บริเวณ มบ.ระยองรอยัลวิลล์ และ มบ.วังใหม่ หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-28 - 2566-12-28 (14:00:00 - 17:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าร้านสัตหีบเรซซิ่งคาร์ 🚨ส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ❌ ซ.เขาน้อย(โซนบน) มบ.รามนุช1/มบ.รามนุช18/มบ.นาวีทอง1/ซ.บ่อนไก่16/หมู่บ้านสามัคคี20,25/แยกเจริญทวี/มบ.เคหะนคร / มบ.สวนกาญจนา/มบ.สัตหีบคันทรีฮิล2/ซ.สุขุมวิท23(วัดเทพประสาท)/ซ.สุขุมวิท13/ซ.สุขุมวิท19/ซ.วัดเขาคันธมาทน์/มบ.เซนสิริ(แยกเจ)/ ถนน 332 (ม.7,ม.10 ต.บางเสร่)/มบ.เทวีปาร์ค/ห้วยตู้/ซ.เทศบาล18(พงษ์สุข)/หน้าอนามัยบางเสร่ ม.8 ต.บางเสร่ ถึง หน้าซอยเจริญผล ม.8 ต.สัตหีบ (ฝังขาเข้าพัทยา) 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 18.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-28 - 2566-12-29 (10:30:00 - 08:10:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
แจ้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำลดลง
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
น้ำมีปริมาณน้อย ทำให้จ่ายน้ำได้ไม่ครบในพืเนที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-27 - 2566-12-28 (19:20:00 - 08:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปานครสวรรค์
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยวัดหนองปลิง
ผลกระทบ
ซอยวัดหนองปลิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-27 - 2566-12-27 (12:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.6 กลุ่ม 2
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 กลุ่ม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-27 - 2566-12-27 (13:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปานครสวรรค์
สาเหตุ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง
บริเวณเกิดเหตุ
สถานีจ่ายน้ำบางม่วง
ผลกระทบ
สถานีจ่ายน้ำบางม่วง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-27 - 2566-12-27 (08:30:00 - 10:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
ท่อส่งน้ำดิบแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณตำบลบ้านฉาง ส่งผลทำให้น้ำไม่ไหลบริเวณ ❌ ทุกพื้นที่ให้บริการอำเภอสัตหีบทั้งหมด -จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. -น้ำในพื้นที่ไหลปกติ เวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-26 - 2566-12-27 (13:00:00 - 06:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาระยอง
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อ PE 400 มม. (ท่อส่งโขดหิน) บริเวณหน้าร้านพรอนันต์การยาง ถนนสาย36 ทับมา
ผลกระทบ
🔹 ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ถนนฝั่ง ม.เสริมทรัพย์, ม.บุราณรัตน์, ถ.ชากฝรั่ง,ซ.ชัยพฤกษ์, เติมทรัพย์เนเชอรัลโฮม, ม.บุญถาวร1-8, ม.อยู่สบาย, ถ.ราษฎร์นิยม, ม.เดอะเนเจอร์, ม.เสริมทรัพย์, ม.รมย์นลินร็อคฮิลล์, ม.แผ่นดินทอง, ม.รัชญาการ์เด้นท์, ม.นครไทย, ม.บุญรักษา1-5, ม.แฮปปี้โฮม, ม.แสนสุข, ม.ดวงฤทัย, ม.นลินรัตน์, ม.ดวงตะวัน, วัดโขดหิน-เขาไผ่,มบ.บ้านแมกไม้, มบ.เบลล่า3, ม.อีสเทิร์น, ม.ราชพฤกษ์ 8 ,ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3-5 ม.แมกไม้(ทับมา) ,ม.แมกไม้(ลีลาวดี), ม.บูรพาฮิลล์, ม.รัชญาการ์เด้นท์ , ม.นครไทย, ม.แฮปปี้โฮม, ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าส์, ม.โชคนิมิตร , ถ.แหลมกระทือ, ถ.หนองน้ำเย็น, ถ.คลองน้ำหู, ถ.เนินพระ, ม.ฉัตรพงษ์ ร.ร.โรแมนติก2, วัดกรอกยายชา, ม.ชนากาญจน์ 1-4, ม.ทองเอกซิตี้ ม.กีรติธานี, ม.พงษ์เพชรพาร์ค, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ม.วรดา, ม.แกรนด์ชัยพฤกษ์, ถ.สายกลางทุ่ง, ร.พ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าระยอง, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทรณ์, ร.ร.เซนโยเซฟ, ร.ร.อัสสัม, ม.ประทีปทอง และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-25 - 2566-12-25 (13:30:00 - 22:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
หน้า มบ.นุชนาถ
ผลกระทบ
มบ.ธัญพิชา มบ.สาธิต มบ.ศุขบุรี มบ.นุชนาถ มบ.ห้วยปราบเมืองทอง มบ.ปารียา(ศรีราชา) มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 3 ,4 มบ.ร่มไม้1,2 มบ.บุญแลนด์ มบ.เอ็กซ์เซลล์ มบ.อีสเทิร์น โฮม ปาร์ค มบ.ปรีชาแลนด์ มบ.เอ มัสท์ มบ.นิรันดร์ วิลเลจ มบ.สมาร์ทเลนกรีนทาวน์ มบ.แสงอนันต์ มบ.เดอะเน็กซ์ 2 มบ.นันทสิริ(หนองก้างปลา-ลำห้วยใหญ่) มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.ธาดา(หนองก้างปลา) มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.บ่อวินวิว คอนโดเจริญสินอีสเทิร์น มบ.บ่อวินเมืองทอง 2 ผชน.รายทาง หนองก้างปลา ถึง โป่งสะเก็ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-25 - 2566-12-25 (15:25:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าร้านลาบไฟแดงตรงข้ามสนามกีฬา
ผลกระทบ
หมู่ที่ 6-8 ต.พลูตาหลวง จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-22 - 2566-12-23 (17:30:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ท่อแตกซอยสามัคคีธรรม
ผลกระทบ
11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-22 - 2566-12-22 (17:15:00 - 18:15:00)
พื้นที่
กิจการประปาระยอง
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
🔺ท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกบริเวณหน้า มบ.เพ็ชรรัตน์ ถ.บ้านใน ต.ทับมา
ผลกระทบ
ผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลบริเวณ มบ.เพ็ชรรัตน์เลควิลล์, ม.โมเดิร์นโฮม, ม.อินทิรา, ม.ระยองการ์เด้นท์โฮม, ม.การเคหะ, ม.เพลินใจ3-4, ม.อำพร2, ม.แมกไม้ลีลาวดี, ม.ราพฤกษ์4, ม.วาน่าบียอนด์ และบริเวณใกล้เคียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-22 - 2566-12-22 (13:30:00 - 18:30:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ขนาดท่อ PVC 300 มม. บริเวณหน้าสัตหีบมอร์เตอร์ กม.1
ผลกระทบ
ตึกพานิชหน้าหมู่บ้านเอกธานี / ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยจามจุรี) / หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ / ซอยสุขุมวิท41(เขาเพชร) / ซอยวัดเขาคันธมาทน์ / หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์24 / ซอยโรงไฟฟ้าย่อยบางเสร่ / หมู่บ้านคูนสุข 1-2 /หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์12/ หมู่ที่ 1,2,4,5,8 ตำบลบางเสร่ -จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-22 - 2566-12-23 (08:40:00 - 00:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
หน้าร้านออโตบอย กม.1
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-22 - 2566-12-22 (05:50:00 - 11:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าหมู่บ้านเดอะวิวล์
ผลกระทบ
มบ.เทพประทานพร 3 มบ.เทพประทานพร 7 มบ.เทพประทานพร 8 มบ.เทพประทานพร 9 มบ.เทพประทานพร 10 มบ.เทพประทานพร 11 มบ.เทพประทานพร 12 มบ.นราสิริ มบ.สุขนิมิตร 2 มบ.นันทศิริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-21 - 2566-12-22 (16:45:00 - 02:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
สถานีจ่ายน้ำบริเวณบ่อทองคำ
ผลกระทบ
ม.7,ม.9,ม.10 ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-21 - 2566-12-21 (14:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
สถานีจ่ายน้ำ บ่อทองคำ ม.11
ผลกระทบ
ม.11 ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-21 - 2566-12-21 (14:00:00 - 16:10:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
บ้านเขาหินลาด
ผลกระทบ
มบ.บีลีฟ มบ.บรูพา มบ.บ่อวินบุรี ซอยขนมเจ็ด มบ.พราวทาวน์ ซอยยางเอนปากซอยอัลลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-21 - 2566-12-21 (11:15:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยร่วมใจธรรม ม.11
ผลกระทบ
ซอยร่วมใจธรรม ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-20 - 2566-12-20 (17:00:00 - 19:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ซอยบู่ทอง ม.10
ผลกระทบ
ม.10
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-20 - 2566-12-20 (11:45:00 - 14:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ขนาดท่อ PVC 300 มม. บริเวณภูสิงห์รีสอร์ท ม.4 ต.แสมสาร
ผลกระทบ
ตำบลแสมสารทั้งหมด จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 16.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:50:00 - 21:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
หน้าร้านต้นไม้ กม.3
ผลกระทบ
หมู่ที่ 1-8 ต.สัตหีบ หมู่ที่ 9 -10 ต.บางเสร่ หมู่บ้านเรือนยูงทอง หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์25 หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์31 หมู่ที่ 6-8 ต.พลูตาหลวง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 และ 038438714-5 กด 0
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-20 - 2566-12-21 (10:40:00 - 10:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ผู้รับเหมาทำถนนขุดท่อจ่ายน้ำประปาแตก
บริเวณเกิดเหตุ
7
ผลกระทบ
มบ.มายกรีน ผู้ใช้น้ำซอยวัดพันเสด็จนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:15:00 - 18:00:00)
พื้นที่
บจ.ประปานครสวรรค์
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
สามแยกวัดเขา / สามแยกชุมแสง ต.นครสวรรค์ออก
ผลกระทบ
ท่อ PVC 200 มม. แตก สามแยกวัดเขา / สามแยกชุมแสง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:00:00 - 13:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ปากซอยบุญจินดารีสอร์ท ม.8
ผลกระทบ
ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-20 - 2566-12-20 (10:00:00 - 12:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาระยอง
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
🔺ท่อ PVC 400 มม. บริเวณข้างหมู่บ้านเดอะเนเจอร์ ต.ทับมา
ผลกระทบ
💧 ผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ถนนฝั่ง ม.เสริมทรัพย์, ม.บุราณรัตน์, ถ.ชากฝรั่ง,ซ.ชัยพฤกษ์, เติมทรัพย์เนเชอรัลโฮม, ม.บุญถาวร1-8, ม.อยู่สบาย, ถ.ราษฎร์นิยม, ม.เดอะเนเจอร์, ม.เสริมทรัพย์, ม.รมย์นลินร็อคฮิลล์, ม.แผ่นดินทอง, ม.รัชญาการ์เด้นท์, ม.นครไทย, ม.บุญรักษา1-5, ม.แฮปปี้โฮม, ม.แสนสุข, ม.ดวงฤทัย, ม.นลินรัตน์, ม.ดวงตะวัน, วัดโขดหิน-เขาไผ่,มบ.บ้านแมกไม้, มบ.เบลล่า3, ม.อีสเทิร์น, ม.ราชพฤกษ์ 8 ,ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3-5 ม.แมกไม้(ทับมา) ,ม.แมกไม้(ลีลาวดี), ม.บูรพาฮิลล์, ม.รัชญาการ์เด้นท์ , ม.นครไทย, ม.แฮปปี้โฮม, ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าส์, ม.โชคนิมิตร , ถ.แหลมกระทือ, ถ.หนองน้ำเย็น, ถ.คลองน้ำหู, ถ.เนินพระ, ม.ฉัตรพงษ์ ร.ร.โรแมนติก2, วัดกรอกยายชา, ม.ชนากาญจน์ 1-4, ม.ทองเอกซิตี้ ม.กีรติธานี, ม.พงษ์เพชรพาร์ค, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ม.วรดา, ม.แกรนด์ชัยพฤกษ์, ถ.สายกลางทุ่ง, ร.พ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าระยอง, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทรณ์, ร.ร.เซนโยเซฟ, ร.ร.อัสสัม, ม.ประทีปทอง และข้างเคียง หากดำเนินการเสร็จแล้วจะทยอยเพิ่มแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-19 - 2566-12-19 (15:00:00 - 21:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
บริเวณเกิดเหตุ
ณ สถานีผลิตน้ำเขาหินลาด
ผลกระทบ
มบ.ประภัสสรปากร่วม มบ.สมาร์ทแลนด์วิลเลจ มบ.เชื่อมไมตรี มบ.ร้อยฝัน มบ.ไข่มุก2,3,4,5 มบ.บีลีฟอัลลายน์ มบ.ฟ้าบุรินทร์อัลลายน์ มบ.อัลลายน์พาร์ค มบ.วิจิตราไลฟโฮม มบ.บูรพาวัดบ่อวิน มบ.บ่อวินบุรี มบ.ลัดดา มบ.ศรุตาขนัมเจ็ด มบ.เจริญสินวัดบ่อวิน มบ.เอมัสโรงเหล็ก มบ.ธนัญญา มบ.ห้วยปราบ4 มบ.เจริญสินอีสเทิร์น มบ.ลลิลอีสเทิร์น มบ.ณฐาวดีโบวีน่า มบ.เอส.ซี.วิลเลจ มบ.เอส.ซี.ฮิลล์ มบ.พาสุข มบ.อีสเทิร์น มบ.แอทนอร์ท มบ.วินเพลส มบ.ธดารัล มบ.เดอะทรัสท์ มบ.ตะวันวิลล์1,2 มบ.ที.เอ็น.วิลเลจ มบ.ลาเวนเดอร์1,2 มบ.สานฝัน มบ.มณีรินทร์ มบ.ทรายแก้ว มบ.บูรพา มบ.รินลดา มบ.เมืองเจริญ มบ.กัลดา มบ.บรียาวุฒิ มบ.พฤกษา มบ.เคหะ บ่อวิน มบ.บุญรักษา มบ.ชวนฝัน มบ.เดอะเน็กซ์ มบ.สมาร์ทแลนด์นิวสไตล์ มบ.บรียาวุฒิหนองก้างปลา มบ.ปรียาวุฒิ5 มบ.คันทรีวิลเลจ มบ.มายกรีน มบ.ณฐาวดีฮิลลไซด์ มบ.ธาดาเขาขยาย มบ.ปารียาเขาขยาย มบ.ธนาวัลย์1-5 มบ.สิลันตา มบ.บุษบา มบ.มนตรา มบ.บ่อวินพัฒนา มบ.ศรีพูนสุข มบ.ศรุตา มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.ภูวรินทร์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค รายทางทั้งหมดยกเว้นห้วยปราบ,โป่งสะเก็ต,หนองแขวะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-19 - 2566-12-19 (10:10:00 - 23:59:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
ม.6,ม.8
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 ,ม.8
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-18 - 2566-12-18 (11:46:00 - 13:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่งน้ำดิบ
บริเวณเกิดเหตุ
ผลกระทบ
เพื่อดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบส่งน้ำดิบใหม่ ที่สถานีมาบตาพุด 🚨ส่งผลกระทบน้ำประปาไหลอ่อน ถึงไม่ไหล บริเวณ ❌อำเภอสัตหีบ พื้นที่ให้บริการของประปาสัตหีบ ทั้งหมด 🔧จะดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา 20.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานช่างบริการ 0897710130 สำนักงาน 038438714 ประปาสัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-14 - 2566-12-15 (08:00:00 - 08:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาหัวรอ
สาเหตุ
ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา
บริเวณเกิดเหตุ
หมู่บ้านวีพี 3 ม.11
ผลกระทบ
อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.11
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-14 - 2566-12-14 (11:00:00 - 16:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ขนาดท่อ PVC 400 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านสามัคคี9 ม.7 ต.พลูตาหลวง
ผลกระทบ
หมู่ที่ 6-8 ต.พลูตาหลวง ประปาสัตหีบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานช่างบริการ 089-7710130 และ 038438714 ต่อ 0 การประปาสัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-13 - 2566-12-14 (16:30:00 - 03:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง
บริเวณเกิดเหตุ
ขณะนี้ไฟฟ้าได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบ น้ำจะเติมเต็มจากพื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง
ผลกระทบ
ทุกพื้นที่ใน อ.สัตหีบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-13 - 2566-12-14 (01:49:00 - 00:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาสัตหีบ
สาเหตุ
ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน
บริเวณเกิดเหตุ
ขนาดท่อ PE 560 มม. หน้าหมู่บ้านสามัคคี 9 ม.7 ต.พลูตาหลวง
ผลกระทบ
ต. แสมสารทั้งหมด และท่าเรือจุกเสม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลา
2566-12-13 - 2566-12-14 (13:00:00 - 02:00:00)
พื้นที่
กิจการประปาบ่อวิน
สาเหตุ
ซ่อมท่อน้ำดิบ
บริเวณเกิดเหตุ
พื้นที่ประปาบ่อวิน
ผลกระทบ
มบ.ประภัสสร(ปากร่วม) มบ.สมาร์ทแลนด์ วิลเลจ โครงการลัดดาแลนด์ มบ.ลัดดา วิน มบ.ไข่มุก2-5 มบ.เชื่อมไมตรี มบ.ร้อยฝัน มบ.ไข่มุก3 มบ.บีลีฟ(อัลลายน์) มบ.ฟ้าบุรินทร์(อัลลายน์) มบ.อัลลายน์ พาร์ค มบ.บ่อวินบุรี มบ.บูรพา(วัดบ่อวิน) มบ.วิจิตรา ไลฟ์ โฮม มบ.ศรุตา(ขนัมเจ็ด) โครงการเจริญสิน(วัดบ่อวิน) มบ.ลีฟวิ่ง ฮิลล์ มบ.เดอะ ฟอเรสท์ ฮิลล์ มบ.เดอะวัลเลย์ มบ.เอ มัสท์(โรงเหล็ก) มบ.พราว ทาวน์ มบ.เดอะเบส มบ.ดีญ่า วาเล่ย์ มบ.ธนัญญา มบ.พาสุข มบ.อีสเทิร์น มบ.แอทนอร์ท มบ.วินเพลส มบ.เดอะทรัสท์ ทาวน์ มบ.ตะวันวิลล์ มบ.ลาเวนเดอร์1-2 มบ.ทีเอ็น.วิลเลจ มบ.มายกรีน มบ.สานฝัน มบ.มณีรินทร์ มบ.ทรายแก้ว มบ.บูรพา มบ.บีลีฟ มบ.รินรดา มบ.เมืองเจริญ มบ.กัลดา มบ.เศรษฐสิริ มบ.พฤกษา วิลล์ มบ.การเคหะ บ่อวิน มบ.บุญรักษา มบ.ชวนฝัน มบ.เดอะเน็กซ์ มบ.สมาร์ทเเลด์นิวสไตล์ มบ.ลลิล อีสทิร์น มบ.ปรียาวุฒิ มบ.เดอะเน็ต มบ.เอ็มวิลเลจ มบ.ห้วยปราบเมืองทอง 4 มบ.ปรียาวุฒิ 5 มบ.ปรียาวุฒิ หนองก้างปลา มบ.มายกรีน มบ.คันทรีวินเลจ มบ.ณฐาวดี โบวีน่า มบ.เอส ซี มบ.ณฐาวดีฮิลลไซด์ มบ.ธาดา(เขาขยาย) มบ.ปารียา(เขาขยาย) มบ.ธนาวัลย์2 มบ.ธนาวัลย์3 มบ.สิลันตา มบ.บุษบา วิลล์ มบ.ธนาวัลย์5 มบ.มนตรา มบ.ธนาวัลย์1 มบ.บ่อวินพัฒนา มบ.ศรีพูนสุข มบ.ธนาวัลย์4 มบ.ศรุตา มบ.เพิ่มทรัพย์ มบ.ภูวรินทร์ มบ.กรีนเนอรี่ พาร์ค มบ.ซันไซน์ มบ.เอ็กเซลล์ เขาขยาย รายทางทั้งหมดยกเว้นห้วยปราบ,โป่งสะเก็ต,หนองแขวะ