หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
แจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา

แจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา

หากลูกค้ามีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ อาทิ ปัญหาเรื่องท่อแตก รั่ว น้ำไม่ไหล คุณภาพน้ำ และปัญหาการให้บริการอื่นๆ ท่านสามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบการพูดคุยแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ตามเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอได้ทันที 

อ่าน ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบปฏิบัติการประปา UU Group การกดเริ่มการสนทนา ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ